Colecţii

COLECŢIA MALACOLOGICĂ KIMAKOWICZ

Date generale.

Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu găzduieşte din octombrie 1967 Colecţia Malacologică Kimakowicz.

În 1887 Mauritius Hieronymus von Kimakowicz-Winnicki (1849-1921), sau cum este cunoscut în domeniul malacologiei Moritz von Kimakowicz, a pus bazele colecţiei malacologice Kimakowicz, colecţie ce a fost dezvoltată ulterior de către fiul său Richard Emanuel (1876 – 1973).

Colecţia numără 305.431 cochilii aparţinând diferitelor genuri de moluşte din ţară şi din străinătate. Donaţia a depăşit ca proporţii colecţiile ce existau în momentul respectiv în patrimoniul muzeal.

DSC_0338

© Gabriela Cuzepan

Colecţia Generală cuprinde 115.279 specimene, material repartizat în 5 clase, 15 ordine, 236 familii, 831 genuri conform registrului inventar scris. Dintre acestea 2211 exemplare sunt grupate separat fiind fosile.

Colecţia specială Clausilia (Alopia)  numără 73.321 exemplare (împreună cu dubletele 37.190 specimene) în marea lor majoritate colectate şi prelucrate de către Moritz şi Richard von Kimakowicz şi reprezintă prin volum cât şi prin organizarea ştiinţifică o colecţie unică în ţară.

Colecţia de dublete, 116.831 de exemplare, reprezintă un material important şi valoros.

Colecţia Malacologică Kimakowicz poate fi considerată patrimoniu internaţional datorită zonelor de provenienţă a exemplarelor şi numărul mare de holotipuri.

Omul de ştiinţă Mauritius Hieronymus von Kimakowicz-Winnicki (1849-1921)

KimakowiczMauritius Hieronymus von Kimakowicz-Winnicki s-a născut la Klaubuk, Mähren în 1849. Imediat după naşterea sa, tatăl său a primit funcţia de contabil al oraşului Sibiu. A frecventat cursurile şcolii primare şi gimnaziale locale. În 1868 a absolvit Şcoala Superioară Tehnică de la Viena cu scopul de a urma o carieră ca Inginer. În timpul studiilor tehnice, iubirea sa pentru domeniul ştiinţelor naturale a crescut, astfel încât la absolvire în 1873 s-a întors la Sibiu şi s-a dedicat cercetării ştiinţifice independent. [5]

Confirmarea pasiunii sale pentru ştiinţele naturii a venit în 1880 când a devenit membrul Societăţii Ardelene pentru Ştiinţele Naturii din SibiuSiebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften zu Hermannstadt.

© Muzeul de Istorie Naturală

În 1886 Moritz von Kimakowicz devine custodele Colecţiei Zoologice a Muzeului de Istorie Naturală din Sibiu înfiinţat de Societatea Ardeleană, cu excepţia colecţiei de Lepidoptere (fluturi). În calitatea de custode al colecţiilor de zoologie ale Societăţii a lucrat în special la înnoirea şi mărirea colecţiilor:

– în anul 1899, Moritz von Kimakowicz a donat muzeului 300 piese aparţinând la 180 de specii;

– Colecţia de Ortoptere a Muzeului a fost iniţiată de Moritz von Kimakowicz care a donat un număr de 2600 exemplare din Transilvania;

– meritul alcătuirii colecţiei de Diptere revine aceluiaşi Kimakowicz, care a donat 600 specimene colectate din Transilvania şi Istria, determinate de către P.L. Strobel din Admont (Austria);

– a contribuit alături de A. v. Sachsenheim (1852 – 1913) şi Dr. D. Czekelius (1857 – 1937) la realizarea colecţiei de peşti din Marea Adriatică;

– este în mare măsură responsabil pentru numărul actual de amfibieni şi reptile prezente în patrimoniul muzeal;

– a donat piese colecţiei Ornitologice a muzeului; [5]

– a donat colecţiei de Mamifere un craniu de elefant african şi un dinte de narval.

craniul de elefant

© Muzeul Naţional Brukenthal

Activitatea sa publicistică în domeniul ştiinţelor naturii a fost caracterizată în primii de ani prin lucrări dedicate cercetărilor malacologice ce au fost publicate în revista Societăţii Ardelene Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften dar şi în jurnale din străinătate mai ales din Germania.

Moritz von Kimacowicz a fost membru corespondent al Societăţii de Cercetări ale Naturii Senckenberg din Frankfurt. A colaborat şi întreţinut corespondeţă cu numeroşi oameni de ştiinţă din ţară şi străinătate.

De asemenea s-a ocupat de administrarea colecţiilor etnografice şi paleontologice a Muzeului de Istorie Naturală din Sibiu. Contribuţia lui Kimakowicz la colecţia de Paleontologie a constat în scheletul de bizon de stepă Bison priscus, datat începutul Cuaternarului, găsit la Sighişoara în 1900. Specimenul a fost dezgropat şi preparat de către Moritz von Kimakowicz, contribuind apoi alături de Otto Phleps (1868-1928) la descrierea acestuia în periodicul muzeului. Scheletul a aparţinut unei femele. Scheletul este şi azi expus în sectorul Paleontologic al Muzeului fiind singurul schelet complet din România aparţinând acestei specii extincte.

bizon

© Muzeul Naţional Brukenthal

Iar pasiunea sa pentru ştiinţele naturii nu s-a oprit aici: colecţia mineralogico-petrografică a lui Moritz von Kimakowicz numărăr 1689 piese. Mineralele din colecţie provin din diferite zone ale României precum şi din străinătate, în special din Europa (Germania, Austria, Ungaria, Elveţia). Dintre acestea de interes ştiinţific şi documentar sunt mostrele de telur şi arsen nativ de la Săcărâmb, Baia de Arieş, mostrele de silvanit şi naghianit de la Săcărâmb, tetraedritul de la Cavnic precum şi varietăţi de cuarţ, calcedonie, eşantioane de fluorit, calcit, barit. Elementele petrografice ale colecţiei au fost colectate şi achiziţionate din ţară (Munţii Apuseni, Bazinul Petroşani, Bazinul Transilvaniei, Munţii Cibinului, Munţii Bucegi) iar din Europa, la ţările de provenienţă a mineralelor, se adaugă şi Franţa, Belgia, Suedia, Norvegia. Colecţia petrografică cuprinde, cu precădere, eşantioane magmatice, piese sedimentare şi mostre metamorfice. [3]

În 1907 a devenit custodele colecţiei arheologice a Baronului Brukenthal şi trezorierul muzeului Brukenthal, după ce a renunţat la funcţia de director a Muzeului de Istorie Naturală şi la cea de custode a colecţiei de zoologie aflată în patrimoniul instituţiei. [4]

Şi-a manifestat interesul pentru studiul istoriei culturale, istoria artei şi arheologiei. În urma unor lucrări de canalizare în Sibiu, de la începutul secolului al XX – lea, M. von Kimakowicz a realizat în 1911 studii de istoriografie locală finalizate cu lucrarea Alt Hermannstadt. Ein entwicklungsgeschichtliche Studie, publicată în Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde, descriind şi importanţa strategică a clădirilor precum vechea primărie din Sibiu. [2]

De asemenea, prin lucrarea sa Studien zur Baugesschichte der evanghelischen Stadtfarrkirche in Hermannstadt (1913) a descifrat parţial inscripţiile marianice de pe portalul vestic al Bisericii Fecioarei Maria din Sibiu, inscripţii datate 1431. [1]

În data de 5 Martie 1921 Moritz von Kimakowicz a decedat la Sibiu, la vârsta de 72 de ani.

În momentul decesului era conform necrologului său:

 • directorul Muzeului de Istorie Naturală;
 • directorul Societăţii Ardelene de Ştiinţele Naturii din Sibiu;
 • custodele colecţiei arheologice din cadrul Muzeului Baronului Brukenthal.

Text pregătit de muzeograf : Ana-Maria Păpureanu

Bibliografie:

[1] Albu, Ioan, Inscripţiile marianice de la portalul vestic al Bisericii Fecioarei Maria din Sibiu. In:  Studia Universitatis Cibinensis, Series Historica, tomul 5 (2008) Sibiu, p. 83.

 [2] Beşliu Munteanu, Petre, Primăria veche din Sibiu: casa, oamenii, muzeul. Editura Altip (2006) Alba Iulia, p. 19, 56.

[3] Ciuntu, Viorel, Colecţii mineralogice şi petrografice ale Muzeului de Istorie Naturală din Sibiu. In: Muzeul Brukenthal – Studii şi Comunicări – Ştiinţe Naurale, Vol. 27 (1998) Sibiu,  Ed. Imago, p. 41 – 42.

[4] Hienz, Hermann Adolf, Kimakovicz, Moritz von (Eigentlich: Mauritius Hieronymus von Kimokowicz-Winnicki). In: Schriftsteller- Lexikon der Siebenbürger Deutschen; Bio- Bibliographisches Handbuch für Wissenschaft, Dichtung und Publizistik, 8 (2001) Vienna, p. 63-64.

[5] Jickeli, Karl Friedrich, Moritz v. Kimacowicz. In: Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstad 71 (1922) Sibiu, p. 58-62.

******* Arhivele Muzeului de Istorie Naturală din Sibiu.

Activităţi legate de colecţia Kimakowicz

Workshop “Colecţii şi Colecţionari – Malacologie” 25 octombrie 2012

 

În data de 17 februarie 2011 a avut loc în cadrul Muzeului de Istorie Naturală din Sibiu, departament al Muzeului Naţional Brukenthal, workshopul intitulat „Colecţii şi Colecţionari – Malacologie” la care au participat colecţionari de melci şi scoici din ţară:

 • Gaşpar Melinda (Dâmbău, judeţul Mureş)
 • Keller Ştefan (Timişoara, judeţul Timiş)
 • Harry Otescu (Caransebeş, judeţul Caraş – Severin)
 • Nan Daniel (Târnăveni, judeţul Mureş).

În cadrul workshopului au fost abordate teme precum:

–       importanţa ştiinţifică şi culturală a colecţii de melci şi scoici şi mai ales a celor muzeale;

–       modul de conservare a cochiliilor;

–       colecţionarii care au contribuit la dezvoltarea colecţiilor aflate în patrimoniul Muzeului de Istorie Naturală din Sibiu;

–       importanţa etichetelor specimenelor, editarea şi conţinutul acestora.

De asemenea participanţii au vizitat depozitul colecţiei de malacologie, respectiv Colecţia Malacologică a Societăţii Ardelene de Ştiinţele Naturii.

Rezultatele acestei întâlniri au fost constructive şi benefice atât pentru participanţi cât şi pentru muzeograful coordonator Ana-Maria Păpureanu (Mesaroş).

Datorită feedback-ului pozitiv venit din partea grupului de lucru, în data de 25 octombrie 2012, a fost organizată la iniţiativa colecţionarului Nan Daniel şi a muzeografului, cel de-al doilea workshop dedicate colecţiilor şi colecţionarilor din domeniul malacologiei.

Spre deosebire de anul precedent, în 2012, un nou membru s-a alăturat participanţilor şi anume domnul Radu Ionasiu (Dâmbău, judeţul Mureş).

Temele abordate au avut ca punct de plecare colecţia Malacologică Kimakowicz, şi anume:

–       Activitatea ştiinţifică a lui Mauritius Hieronymus von Kimakowicz-Winnicki  (1849-1921) fondatorul colecţiei;

–       Alcătuirea Colecţiei Malacologice Kimakowicz;

–       Specimene rare aflate în Colecţia Malacologică Kimakowicz.

În depozitul colecţiei participanţii au văzut diferite specimene contribuind la identificarea lor conform taxonomiei actuale, ajutând astfel la dezvoltarea documentară şi ştiinţifică a colecţiei.

Pe această cale muzeograful Ana-Maria Păpureanu (Mesaroş) doreşte să le mulţumească participanţilor pentru ajutorul constant acordat studiului colecţiilor malacologice ale Muzeului de Istorie Naturală din Sibiu.

IMG_0891

IMG_1016

antet col malacologica

Moluştele au stimulat interesul colecţionarilor dintotdeauna, care atraşi de marea lor frecvenţă şi abundenţă a speciilor, de diversitatea, dimensiunea, forma şi ornamentaţia cochiliilor acestora, au alcătuit valoroase colecţii de moluşte păstrate şi valorificate în prezent, în cadrul muzeelor de istorie naturală.

Colecţiile malacologice ale Muzeului de Istorie Naturală din Sibiu, se numără printre cele mai vechi colecţii din ţară. Timp de peste 100 ani, aceste colecţii au cunoscut o creştere continuă, pe de o parte, ca rezultat al muncii de colecţionare şi cercetare depusă de către membrii de frunte ai Societăţii ardelene de Ştiinţe Naturale din Sibiu (Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften zu Hermannstadt), pe de altă parte, prin donarea sau achiziţionarea unor colecţii particulare de o valoare ştiinţifică deosebită. A fost colectat şi inventariat, în special, materialul din Transilvania, dar colecţiile cuprind şi un număr impresionant de exemplare din cele mai variate şi îndepărtate zone ale Terrei.

Bazele colecţiilor au fost puse din anul 1852 de către Ludwig Johann Neugeboren (1806-1887), care donează Societăţii 210 specii de moluşte. După această dată, donaţiile importante au aparţinut lui F. Schmidt, Dr. A. v. Sachsenheim şi Fr. V. Sachsenheim. În această perioadă au fost achiziţionate 400 specii de moluşte marine de la Institutul de Ştiinţe Naturale „Eger” din Budapesta şi moluşte colectate din Marea Adriatică de la S. Brusina.

K. Meliska donează în anii 1898, 1899, 1903 moluşte din Oceanul Pacific. În 1928, C. Schoppelt donează o colecţie de cochilii din Transilvania dar şi din alte ţări, urmat fiind de către Dr. A. Müller care în 1929 donează o colecţie de cochilii din Palestina şi din deşertul Siriei.

Colecţia număra în jurul anului 1900 un număr de 2000 specii.

În a doua jumătate a secolului al XIX – lea şi în toţi anii care au urmat, membrii Societăţii Ardelene şi-au îndreptat atenţia asupra extinderii şi aprofundării cunoaşterii faunei malacologice din Transilvania şi a celei specifice arcului Carpatic. Astfel a fost colectat un număr impresionant de exemplare. Membrii Societăţii care au avut un aport esenţial în realizarea colecţiei de malacologie a Societăţii, păstrată în patrimoniul Muzeului de Istorie Naturală din Sibiu, au fost Michael Bielz (1787-1866), Eduard Albert Bielz (1827-1898) şi Carl Friedrich Jickeli (1850-1925).

Michael Bielz este considerat iniţiatorul şi conducătorul spiritual al ştiinţelor naturii din Transilvania, în secolul al XIX-lea,  câştigând acest renume şi prin alcătuirea unei colecţii bogate de moluşte, care mai târziu a fost lărgită de către fiul său E.A. Bielz. Odată cu realizarea colecţiei, atât tatăl cât şi fiul au descris fauna malacologică terestră şi acvatică a Transilvaniei. Pentru meritele sale excepţionale M. Bielz a fost ales preşedinte pe viaţă al Societăţii Ardelene pentru Ştiinţele Naturii din Sibiu.

E. A. Bielz la rândul său a fost mulţi ani preşedintele Societăţii Ardelene, vicepreşedinte al Societăţii pentru cercetarea Transilvaniei şi preşedintele Societăţii Carpatine Ardelene (Siebenbürgischer Karpatenverein). Activitatea sa ştiinţifică se oglindeşte în numeroase articole şi note ştiinţifice publicate în mai multe reviste, fiind una dintre figurile cele universale dintre naturaliştii ardeleni ai perioadei, datorită cunoştiinţelor sale vaste în diferite domenii ale ştiinţelor naturii. E.A. Bielz nu s-a rezumat numai la descrierea sau enumerarea moluştelor, ci a arătat şi condiţiile fizice şi geografice ale Transilvaniei, care influenţau în mod direct variabilitatea speciilor. O particularitate de excepţie a colecţiei de malacologie Bielz este dată de fatul că păstraează piesele-tip după care au fost descrise şi publicate speciile noi, semnalate pentru prima dată în România de către cei doi cercetători.

Dar E.A. Bielz a fost şi un bun pedagog, la Sibiu existând o adevărată şcoală de malacologie condusă de acesta. Unul dintre elevi săi a fost Carl Fridrich Jickeli. Jickeli îl însoţea pe E. A. Bielz, preşedinte al Societatii Ardelene în acea perioadă, în excursiile sale pentru studierea faunei şi florei Transilvaniei. În una din aceste excursii, Jickeli a descoperit o moluscă transilvăneană necunoscută în acel moment din genul Campylaea, pe care a trimis-o unui specialist pentru identificare, iar acesta a denumit noua specie Campylaea trizona Jickelii D.

La vârsta de 19 ani, în 1870, Jickeli întreprinde o călătorie în Egipt, în Etiopia şi Alexandria, fără sprijinul familiei. Aici, el a colectat moluşte din Marea Roşie, a studiat fauna malacologica a Etiopiei identificând specii noi. La întoarcere în Sibiu, el a prelucrat materialul colectat publicând o serie de articole în reviste de specialitate ocupând din acel moment un loc de frunte între malacologii timpului. C.F. Jickeli a donat muzeului în anul 1924, 20.000 de cochilii apaţinând la 1800 specii de moluşte terestre, marine şi de apă dulce colectate de către acesta din Transilvania, Marea Roşie şi Abisinia.

A.V. Grossu (1955) considera că Jickeli prin studiile sale a adus contribuţii esenţiale în studiul vitrinidelor. Pentru mulţi adepţi ai evoluţionismului, Carl F. Jickeli a fost un pionier în dezvoltarea teoriei evoluţioniste în Transilvania şi răspândirea ei în România, prin idei originale şi inovatoare.

Iulis Bielz a donat Muzeului în anul 1927, colecţia „E. A. Bielz şi M. Bielz”, peste 200.000 de exemplare, rămasă moştenire de la bunicul şi tatăl său. Aranjată în 160 de cutii, colecţia cuprinde moluşte terestre, dulcicole şi marine, indigene şi exotice. În cea mai mare parte materialul indigen este colectat ş prelucrat personal de către E.A. Bielz din diferite zone ale Transilvaniei şi de-a lungul arcului carpatic.

Datorita acestor personalităţi marcante ale Societăţii Ardelene colecţia de malacologie este cea mai mare colecţie din patrimoniul muzeal, respectiv 514.996 exemplare. Numărul mare de exemplare, diversitatea specifică, vechimea lor, zonele de colectare, personalităţile care au colectat şi prelucrat acest material, toate acestea fac ca valoarea colecţiei de malacologie a Societăţii să fie inestimabilă.

Dintre membrii Soceităţii E.A. Bielz este cel care a studiat în detaliu familia Hygromiidae în lucrarea „Fauna der Land und Süsswaser – Mollusken Siebenbürgens” (1863), lucrare ce înglobează întreaga faună malacologică a Transilvaniei, ca rezultat al unor studii publicate sistematic în revista Societăţii Verhandlungen des Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt.

Richard W. v. Kimakowicz a donat în anul 1967, o valoroasă colecţie de cochilii cu 305.431 exemplare care a depăşit ca proporţii colecţiile existente în acel moment în muzeu. Bazele acestei colecţii au fost puse de către Moritz Kimakowicz – tatăl, munca acestuia fiind continuată apoi de fiul său. Colecţia Kimakowicz cuprinde moluşte indigene şi exotice, precum şi colecţia specială a genului Alopia care cuprinde 73.321 exemplare. Cochiliile sunt depozitate în peste 18.000 cutii de carton şi circa 15.000 tuburi de sticlă. Datorită prezenţei holotipurilor după care au fost descrise speciile noi pentru ştiinţă această colecţie este unică în lume.

În anul 1948, muzeul Societăţii a trecut sub patronajul statului, dar colecţia a continuat să crească prin munca de colectare a muzeografilor şi prin donaţii. Gestionarii acestei colecţii au reactualizat şi redeterminat specile după nomenclatura contemporană lor, ultima actualizare a acesteia a fost realizata, parţial, de către Corocleanu Ileana în 1983. Colecţia cuprinde şi material neprelucrat care conferă cercetătorilor ocazia unor studii de specialitate.

Ultima donaţie a aparţinut domnului Munteanu Romulus, colecţionar amator, din 2003. Acesta a donat muzeului un număr de 25 specimene de moluşte exotice, colectate de pe ţărmurile Greciei, Oceanului Pacific şi Oceanul Indian.

Luate în ansamblul lor, colecţiile muzeale de moluşte, conferă valori multiple, istorice, muzeografice şi documentar-ştiinţifice. Extrem de importantă este valoarea documentar-ştiinţifică exprimată prin prezenţa în colecţii a multor specii rare, dintre care unele endemice.

Activităţi legate de colecţia malacologică

Workshop „Colecţii şi Colecţionari – Malacologie”. 17 februarie 2011

Plecând de la definiţia pe care o dă muzeului Organizaţia internaţională a muzeelor (ICOM), una dintre sarcinile de bază ale acestei instituţii în întreaga lume este cercetarea ştiinţifică. În cazul muzeelor de Istorie Naturală aceasta este deja formulată prin profilul său. Misiunea unui muzeu de Istorie Naturală este studiul biodiversităţii prin cercetarea pe colecţii şi transferul cunoştinţelor ştiinţifice către public, urmărindu-se educarea sa concomitent cu petrecerea agreabilă a timpului liber, răpândirea cunoştinţelor legate de patrimoniul natural al României şi de pe glob, ca şi sensibilizarea publicului faţă de problemele actuale legate de protecţia mediului, a speciilor şi a habitatelor. Astfel, în data de 17 februarie 2011 a avut loc în cadrul Muzeului nostru workshop-ul intitulat „Colecţii şi Colecţionari – Malacologie” la care au participat colecţionari conchologi din ţară:

 • Gaşpar Melinda (Dâmbău, judeţul Mureş)
 • Keller Ştefan (Timişoara, judeţul Timiş)
 • Harry Otescu (Caransebeş, judeţul Caraş – Severin)
 • Nan Daniel (Târnăveni, judeţul Mureş)
 • Mesaroş Ana-Maria, muzeograf Muzeul de Istorie Naturală, Sibiu.

Temele abordate au fost:

 • Colecţiile Malacologice muzeale;
 • Colecţionarii care au contribuit la realizarea colecţiilor actuale aflate în cadrul muzeului;
 • Modul de conservare a specimenelor;
 • Crearea unor baze de date legate de colecţiile malacologice existente;
 • Rolul şi importanţa colecţiilor malacologice muzeale.

De asemenea au avut loc vizite în depozitul muzeului.

Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu, prin colecţiile sale, oferă o perspectivă unică, punând la dispoziţie date acumulate într-o perioadă vastă de timp.

Ediţia a patra a Workshop-ului

“Colecţii şi Colecţionari – Malacologie” 21 februarie 2014

The fourth edition of the Workshop „Collections and Collectors – Malacology” February 21, 2014

 

Numai pasionaţii realizează opera într-adevăr durabile şi fecunde.

Only enthusiasts can perform truly durable and fruitful work.

(Miguel de Unamuna y Jogo 1864 – 1936)

Cu ocazia vernisajului expoziţiei temporare “Colecţionarii de Sidef” găzduită de Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu în perioada 20 februarie – 4 mai 2014, a avut loc cel de-al patrulea workshop “Colecţii şi Colecţionari – Malacologie”.

DSC_0099

           Workshop-ul esteorganizat de către domnul Daniel Nan în colaborare cu Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu, reprezentat de muzeograf Ana-Maria Păpureanu.

        At the opening of the temporary exhibition „The Nacre Collectors’ hosted by the Natural History Museum in Sibiu, from February 20 to May 4, 2014, the fourth edition of the workshop” Collections and Collectors – Malacology “took place.

        Mr. Daniel Nan organizes the workshop in collaboration with the Natural History Museum in Sibiu, represented by the museum curator Ana-Maria Păpureanu.

DSC_0104

          Începând cu2011, colecţionari malacologi şi conchologi din ţarăGaşpar Melinda (Dâmbău, judeţul Mureş), Keller Ştefan (Timişoara, judeţul Timiş), Harry Otescu (Caransebeş, judeţul Caraş – Severin), Nan Daniel (Târnăveni, judeţul Mureş) – şi-au dat întâlnire la Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu în cadrul unor workshop-uri (timp de 6 ore) având caDSC_0113 subiecte de discuţie: importanţa ştiinţifică şi culturală a colecţiilor malacologice particulare şi muzeale; modul de conservare a cochiliilor; colecţionarii care au contribuit la dezvoltarea colecţiilor aflate în patrimoniul Muzeului de Istorie Naturală din Sibiu, precum Michael Bielz (1787-1866), Eduard Albert Bielz (1827-1898), Mauritius Hieronymus von Kimakowicz-Winnicki (1849-1921), Richard Emanuel von Kimakowicz – Winniki (1876 – 1973) şi Carl Friedrich Jickeli (1850-1925); importanţa etichetelor specimenelor de istorie naturală, editarea şi conţinutul acestora.

           Since 2011, collectors and conchologists from Romania – Gaşpar Melinda (Dâmbău, Mures County), Stephen Keller (Timisoara, Timis county), Harry Otescu (Caransebes Caras – Severin), Nan Daniel (Târnăveni, Mures County) – have met at the Natural History Museum in Sibiu. The workshops (6 hours) were organized following topics like: scientific and cultural importance of malacological private and museums collections; conservation DSC_0123techniques; collectors who contributed to the development of the Natural History Museum in Sibiu Malacological Collections (Michael Bielz (1787-1866), Eduard Albert Bielz (1827-1898), Mauritius Hieronymus von Kimakowicz-Winnicki (1849-1921), Richard Emanuel von Kimakowicz – Winniki (1876 – 1973) and Carl Friedrich Jickeli (1850-1925)); the importance of natural history specimens labels, editing and content.

          Anul acesta, Daniel Nan a adus ca material de studiu bivalve exotice DSC_0110din colecţia personală, care au fost comparate cu cele prezente în colecţie.

         This year, Daniel Nan brought exotic bivalve specimens from his personal collections, which were compared with those present in the museum collection.

               bufnita tablouŞi anul acesta, graficianul şi sculptorul Radu Ionasiu, de asemenea un pasionat colecţionar şi iubitor al naturii, ne-a onorat cu prezenţa sa, împărtăşindu-ne din vasta lui experienţă. Acesta a realizat un cadou muzeului respectiv un tablou reprezentând o bufniţă, simbolul muzeului nostru.

          This year also, the painter and sculptor Radu Ionasiu, an avid collector and nature lover himself, honored us with his presence, partaking his vast experience. An owl painting was is gift for the museum, as the owl is the symbol of our institution.

            Un alt cadou minunat a venit din partea colecţionarei Melinda Gaşpar, care a reprodus cu mare iscusinţă, pe o piatră, logo-ul Muzeului de Istorie Naturală din Sibiu.

             Another wonderful gift came from Melinda Gaspar, who very skillfully reproduced on a stone the logo of the Natural History Museum in Sibiu.

bufnita

DSC_0122 Participanţii au vizitat depozitul colecţiei de malacologie, respectiv Colecţia Malacologică a Societăţii Ardelene de Ştiinţele Naturii. În laboratorul muzeului, sub supravegherea muzeografului coordonator Ana-Maria Păpureanu, au avut loc activităţi practice de identificare a speciilor, conform taxonomiei actuale. Ajutorul acordat de colecţionari muzeografului este indispensabil în inventarierea şi catalogarea colecţiilor.

        Participants visited the malacological collection storage rooms, respectively the Malacological Collection of the Transylvanian Society of Natural Sciences from Sibiu. In the museum laboratory, under the supervision of the curator, were held practical activities to identify the species found in the collection, according to current taxonomy. The aid of the collectors is indispensable for the curator in cataloging and inventorying the specimens.

           Pe această cale, muzeograful Ana-Maria Păpureanu doreşte să le mulţumească participanţilor pentru ajutorul constant acordat studiului colecţiilor malacologice ale Muzeului de Istorie Naturală din Sibiu.

      Activităţile de colaborare nu se limitează la timpul alocat workshop-ului, de aceea colecţionarii participanţi şi-au oferit sprijinul în afara acestora, contribuind la determinarea corectă a unor specimene exotice din colecţie.

              With this occasion, the museum curator Ana-Maria Păpureanu would like to thank the participants for their support in researching and developing the Malacology Collections of the Natural History Museum in Sibiu.

           Collaborative work is not limited to the time allocated to the workshop, so participants have offered their constant support, contributing to a correct determination of exotic specimens in the collection.

 

Numai pasiunile mari pot da naştere oamenilor mari.

Only big passions can give birth to great men.

(Claude Adrien Helveticus 1715 – 1771)

Text oferit de: Ana-Maria Păpureanu

Fotografii de: Gabriela Cuzepan, Ana-Maria Păpureanu


Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s