Metode de conservare în muzeul de științele naturii

Patrimoniul cultural al Secției Muzeul de Istorie Naturală cuprinde bunuri de importanță științifică, care atestă material evoluția vieții și a mediului înconjurător (specimene rare, colecții zoologice, botanice, mineralogice, paleontologice, malacologice, entomologice și trofee de vânat). Colecțiile au fost constituite în urma colectărilor de pe teren, schimburilor inter-instituționale, donațiilor, achizițiilor ș.a.m.d. Specimenele păstrate sunt conservate prin diferite metode, după cum urmează:

  • Specimene conservate în lichid conservant (alcool etilic, formaldehidă) (Fig. 1);

poze blog_intro lichide conservante

Fig. 1. Specimene în lichide conservante: A – Arici de mare – Strongylocentrotus droebachiensis (Colecția Echinodermata, nr. inv. E104), B – Caracatiță – Eledone moschata (Colecția Malacologie), C – Plătică – Abramis brama (Colecția Pești, nr. inv. P99), D – Ac de mare – Belone belone (Colecția Pești, nr. inv. P179).

  • Specimene conservate prin uscare [anthozoare (Fig. 2 – A), echinoderme (Fig. 2 – B), moluște (Fig. 2 – C),  insecte (Fig. 3), osteologie];

poze blog_intro corali, echino, melci

Fig. 2. Specimene conservate prin uscare: A – Corali, B – Arici și stea de mare, crustacei (Balanus sp.) și briozoare (nevertebrate acvatice de mici dimensiuni, coloniale, fixate pe suport) (Colecția Echinodermata), C – Cochilii de melci (Colecția Malacologie).

poze-blog_intro-entomo.jpg

Fig. 3. Specimene conservate prin uscare, dispuse pe ace entomologice:A-G – Exemplare din diferite ordine ale clasei Insecta (Hexapoda), H – Cutie de insectar (Colecția Entomologie).

  • Specimene conservate prin uscare: naturalizare (Fig. 4), trofee de vânat (Fig. 5), balguri;

poze-blog_intro-naturalizare.jpg

Fig. 4. Specimene preparate prin naturalizare: A – Dumbrăveancă – Coracias garrulus, Transilvania, 1853 (Colecția Ornitologie, nr. inv. 1165/546), B – Ghionoaie sură / ciocănitoare verzuie – Picus canus, Tălmaciu (SB) (Colecția Ornitologie, nr. inv. 4501/4574), C – Tatu – Euphractus sexcinctus, America de Sud (Colecția Mamifere, nr. inv. M176).

poze blog_intro trofee vanatoare

Fig. 5. Specimene preparate sub formă de trofee de vânătoare: A – Rață sulițar – Anas acuta (Colecția August von Spiess, nr. inv. VT549), B – Coarne de căprior – Capreolus capreolus, Cânaia (SB), 1912 (Colecția August von Spiess, nr. inv. VT 390), C – Colți de mistreț – Sus scrofa, Avrig (SB), 1908 (Colecția August von Spiess, nr. inv. VT476).

  • Specimene conservate prin herborizare [plante presate (Fig. 6 – A, B, C, D), fructe uscate (Fig. 6 – E), mușchi, licheni, ciuperci)];

poze blog_intro botanică

Fig. 6. Specimene preparate prin herborizare: A-B – Planșe de herbar (floră zonală), C – Coală de herbar, D – Mugurar de conifere, E – Con de conifer (Colecția Botanică H-Sib).

  • Specimene conservate prin fosilizare [asocierea unor săruri – mineralizare (Fig. 7 – B), încrustare, carbonizare, mulaje (Fig. 7 – C), impresiuni, mumifiere, înglobare în rășini];

poze-blog_intro-fosile.jpg

Fig. 7.  Conservarea prin fosilizare: A – Arici de mare fosil – Clypeaster transsilvanicus, Turnu-Roșu (SB), aspect înainte (partea dreaptă) și după curățare (partea stângă) (Colecția Paleontologie, nr. inv. 39540), Humerus drept de rinocer lânos fosil – Coelodonta antiquitatis, Transilvania (Colecția Paleontologie, nr. inv. 34127), C – Mulaj de melc fosil – Gysortia sp., Turnu-Roșu (SB), Eocen (Colecția Paleontologie, nr. inv. 41878).

  • Specimene montate pe lame microscopice (Fig. 8) (preparate histologice, parazitologice etc.).

poze blog_intro lame microscopice

Fig. 8. Specimene pentru studiu microscopic preparate între lamă și lamelă, colorate prin diverse metode: A – Preparate histologice și bacteriologice, B-C – Specimene din clasa Insecta, Arachnida, Trematoda și Cestoda – insecte, căpușe, viermi paraziți (Colecția Lame microscopice).

Diversitatea modurilor de conservare a specimenelor înseamnă atât deținerea unor cunoștințe vaste pentru activitatea de restaurare, cât și folosirea unor tehnici complexe pentru obținerea unor rezultate satisfăcătoare.