Muzee

Istoric

Evoluţia farmaciei de-a lungul timpului trebuie privită în strânsă legătură cu dezvoltarea societăţii umane, corelată cu progresul general al ştiinţei şi tehnicii. Ansamblul cunoştinţelor pe care le posedăm actual în domeniul farmaceutic este rezultatul eforturilor şi experienţei oamenilor care şi-au dedicat viaţa dorinţei de a înlătura suferinţele cauzate de boli. Muzeul de Istorie a Farmaciei din Sibiu, prin rolul său de colectare, conservare şi expunere a obiectelor cu valoare documentară şi ştiinţifică în domeniul farmaceutic contribuie la trasarea liniei evolutive a farmaciilor din România la nivelul de peste trei secole (XVII-XIX) şi aduce un omagiu farmaciştilor a căror muncă a dus la dezvoltarea acestor instituţii.

Înfiinţarea Muzeului de Farmacie din Sibiu marchează una dintre etapele esenţiale în dezvoltarea farmaciilor din România şi anume naţionalizarea sectorului farmaceutic care a fost realizată în anul 1949. Constituirea colecţiilor, peste 6000 piese, aflate în patrimoniul muzeului, a avut loc între anii 1949-1951 ca urmare a unui Decret al Ministerului Sănătăţii, din acea perioadă, privind concentrarea la Muzeul Brukenthal a tuturor vestigiilor din acest domeniu existente la unităţile subordonate şi laboratoare de profil, ca urmare a naţionalizării. Piesele provin de le peste 70 de farmacii, oficii farmaceutice, instituţii medicale aflate în 32 de localităţi de pe întreg cuprinsul ţării, dar şi prin donaţiile persoanelor particulare (Dr. Victor Weindel, Dr. Radu Ispas, Dr. Krauss, farmacistul Friedrich Salmen). Sursele originale ale acestor preparate medicamentoase, ustensile, recipiente, cărţi şi documente istorice sunt centre renumite ale Europei precum: Viena, Dresda, Leipzig, Berlin, Budapesta, Stuttgart, Londra, Paris.

Motivele inaugurării muzeului la Sibiu sunt evidente: faptul că în acest oraş a funcţionat prima farmacie atestată documentar pe teritoriul ţării noastre în anul 1949 precum şi bogata tradiţie a activităţii farmaceutice în acestă zonă.

Clădirea care adăposteşte astăzi Muzeul este un monument istoric de arhitectură, datând din anul 1568 şi prezentând numeroase elemente gotice şi renascentiste specifice: spaţii boltite la subsol şi parter, deschideri semicirculare sprijinite pe stâlpi de piatră în forme diferite, un tronson boltit semicilindric, iar structura plafoanelor decorată cu tâmplărie de epocă. Motivul pentru care Muzeul a fost inaugurat în această clădire este acela că aici a funcţionat una dintre cele mai vechi farmacii sibiene, a treia în ordine cronologica înfiinţată în jurul anului 1600, denumită “La Ursul Negru”.

anul construirii clădirii

Vizitatorul pătrunde, de îndată ce deschide uşa muzeului, în Oficină, element tradiţional în configuraţia framaciilor, având funcţia de prezentare, preparare şi vindere a produselor medicamentoase. Dacă astăzi, vedem farmaciile ca nişte medii reci, sterile, primul lucru care impresionează vizitatorul la intratrea în Muzeu este căldura şi atmosfera plăcută a farmaciilor secolului XVIII-XIX. Mobilierul aflat în patrimoniul muzeului a fost confecţionat la Viena în anul 1902 şi a aparţinut fostei farmacii sibiene „La Vulturul Negru”, a doua farmacie din Sibiu ca vechime.

Pe rafturi sunt expuse, după decorul şi specificul farmaciilor acelor timpuri, recipiente confecţionate din lemn, ceramică, faianţă, porţelan, sticlă, iar pe masa de receptură se pot observa adevărate simboluri ale practicii farmaceutice şi anume mojare din bronz sau fontă, balanţe şi greutăţi în sistem vienez. Exponatele prezente în oficină ilustrează atât natura cât şi evoluţia medicamentaţiei şi a instrumentarului farmaceutic. Dacă veţi privi cu atenţie veţi descoperi simboluri alchimice, pentru: antimoniu sau stibiul, cancer, ignis, pulvis, terra şi gummi-resina sau veţi observa produsii venena (otravă). Iar dacă aceste substanţe nu v-au impresionat atunci praful de gândăcei, praful din coarne de cerb, remediile din oase de sepie, pulberea de corali sau burete-de-mare şi soluţii din veninuri de şerpi, cu siguranţă vă vor captiva atenţia.

aspecte din oficină (flacoane) Holul

Farmaciştii si medicii acelei perioade, pe lângă practica curenta, erau si naturalişti sau oameni cu funcţii înalte in conducerea societăţii. În Colecţia Muzeului de Istorie a Farmaciei se afla dulapul medicului Andreas Teutsch (1669-1730), care are inscripţionat deasupra uşii anul 1703, prima piesa expusa la intrarea pe holul complementar. Andreas Teutsch a fost o personalitate marcanta a Sibiului unde a funcţionat ca medic, apoi ca notar si primar iar in 1710 a fost numit Conte Săsesc (rangul politic cel mai înalt).

dulapul medicului Andreas Teutsch

În expoziţie este aşezat un instrument care pentru mulţi poate părea un aparat de tortura, dar este de fapt o presa din lemn pentru plante din secolul al XVII-lea, care a aparţinut farmaciei „Vulturul Negru” din Sibiu.

Pentru mulţi vizitatori trecerea de la Oficină la Laborator este una înfricoşătoare datorită ustensilelor chirurgicale secolul al XIX-lea.

ustensilă folosită pentru trepanaţie şi craniu trepanat

Exponatele din laborator – balanţe de diferite tipuri, mojare, maşini pentru zdrobirea, măcinarea şi pulverizarea materiilor prime, filtre, distilatoare, recipiente ceramice şi metalice, accesorii, sticlărie de laborator, reţetare, grupate funcţional în jurul mesei de receptură, se remarcă în totalitate prin unitatea lor tematică. Colecţia muzeului include numeroase obiecte şi dispozitive, care ilustrează complexitatea proceselor de elaborare a medicamentelor şi evoluţia acestora în strânsă concordanţă cu evoluţia ştiinţei şi tehnicii farmaceutice.

mojare din bronz

presă pentru vegetale

Imaginile şi exponatele care se află în ultima încăpere a muzeului aservesc ideii de ilustrare a tradiţiei homeopate la Sibiu. Colecţia Homeopată cuprinde 2910 piese, respectiv truse şi flacoane cu preparate homeopate, preluate de la vechea farmacie sibiană „La Îngerul”, iar marea majoritate a flacoanelor cu preparate homeopate au înscrise pe etichetă sursa de provenienţă respectiv din Leibzig, Viena, Dresda, Berlin, Budapesta, Londra, dovedind amploarea practicii homeopatice şi relaţiile farmaciei sibiene.

flacoane cu preparate homeopatice

substanţe homeopatice

„Memento mori” (Aminteşte-ţi că vei muri) aceste este unul dintre mesajele pe care ni-le transmite farmacistul căruia i-a aparţinut dulapul din anul 1615, expus în ultima sală a muzeului. Vă invităm să descoperiţi şi celelalte cuvinte de înţelepciune pictate pe lemn.

Materiale documentare, manuscrise, lucrări de specialitate, reţete, ferestre deschise spre trecut, întregesc imaginea practicii farmaceutice din cele mai vechi timpuri şi până azi.

reţete farmaceutice din anul 1872

powered by Ana-Maria Mesaroş friend of the Owl


Muzeul de Arme şi Trofee de vânătoare August von Spiess, s-a deschis publicului vizitator în iulie 1966 în urma achiziţionării de către Ministerul Culturii în folosul Muzeului Naţional Brukenthal din Sibiu, a impresionantei colecţii de peste 1000 piese, trofee şi accesorii de vânătoare, lăsate moştenire urmaşilor săi de către colonelul August Roland von. Spiess. Muzeul este amenajat în locuinţa care i-a aparţinut lui August von Spiess, acesta a fost donată de către fiicele lui în scopul deschiderii unui muzeu cinegetic.

Valorosul patrimoniu al muzeului însumează 1600 de piese, dintre care: trofee de vânătoare autohtone şi africane care aparţin la 3 mari colecţii: colecţia colonelului August R. Von Spiess, colecţia inginerului silvic Emil Witting şi colecţia de trofee cingetice a Societăţii Ardelene pentru Ştiinţele Naturii (“Sibenbürgischer Verein für Naturwissenschaften zu Hermannstadt”).

Circuitul expoziţional se deschide vizitatorului cu o panoramă a istoriei uneltelor şi armelor de vânătoare începând cu epoca de piatră. Sunt expuse unelte şi arme de vânătoare din piatră cioplită şi şlefuită, lănci, suliţe, arcuri şi arbalete. Apariţia armelor de foc în secolul al XIV-lea a constituit un factor de progres incontestabil, arma de foc devenind principala unealtă a vânătorului. Datorită îmbunătăţirii în timp a mecanismului de dare a focului, a condus la apariţia armelor cu cremene, a armelor cu capsă şi a celor moderne cu cartuş, atât cu ţevi lise cât şi cu ţevi ghintuite. Pe lângă armele de vânătoare expuse, se pot observa şi accesorii de vânătoare precum tocurile pentru păstrarea prafului de puşcă, cartuşiere, pumnale şi cornuri de vânătoare, atrape şi capcane.

arme de vânătoare

În următoarea sală a expoziţiei, vizitatorul pătrunde în atmosfera trofeelor de vânătoare. Această sală este rezervată avifaunei cinegetice care este reprezentată de vânatul de baltă, de cocoşul de munte, de vânatul ocrotit, dropia şi păsările răpitoare cărora li se alătură vânatul mic şi mijlociu cu păr: vulpea, lupul, pisica sălbatică, muflonul şi căpriorul.

muflon

În cadrul expoziţiei, respectiv în cea de-a treia sală, a fost realizată sala memorială August R. Von Speiss. Aceată sală a fost amenajată astfel încât să familiarizeze şi să prezinte vizitatorului personalitatea marcantă a vânătorului colecţionar colonel  August R. Von Speiss. Vizitatorul are ocazia să-l descopere pe August von Speiss prin obiectele care i-au aparţinut acestuia: arma sa de vănătoare, obiecte personale, fotografii, din cărţile şi articolele sale publicate în reviste de specialitate.

Spiess vânător la 42 de ani

August R. von Spiess la prima vedere poate părea a fi fost doar un pasionat vânător, colecţionar de arme şi trofee de vânătoare, dar pe lângă pasiunea lui legată de vânătoare, acesta a fost foarte interesat de ocrotirea naturii, punând accent pe cunoaşterea faunei şi pe diseminarea cunoştinţelor sale în legătură cu vânatul şi natura. Un exemplu este colecţia lui Speiss ce dovedeşte preocupări legate de gradul de sănătate, biologia faunei cinegetice ce se poate observa în colecţia trofeelor de cervide. Dintre carnivorele cu valoare de trofeu din colecţia Spiess se numără şi râsul din care a vânat doar un singur exemplar aflat în prezent în Muzeul de Vânătoare “August von Spiess”. Şi activităţii lui Spiess privind ocrotirea râsului se datorează faptul că acesta nu a dispărut, militând pentru a se opri vânătoarea acestuia pe întreg teritoriu.

Spiess a întreprins 2 expediţii în Africa, la o vârstă înaintată respectiv la 72 şi 74 de ani, având ocazia să participe la safari în Africa şi să îşi întregească colecţia de trofee cu specii exotice.  În prima expediţie, din anul 1936, a ajuns până la Kilimanjaro şi în ţinutul vulcanului Meru, în zona Africii Ecuatoriale. În această călătorie a avut şansa să fie ghidat de Margarete Trappe – prima femeie vânător profesionist din Africa, care era o bună cunoscătoare a Africii şi faunei africane. A doua călătorie din anul 1938, a avut loc pe traseul Tanga-râul Wami până la lacul Maniara. Mai multe informaţii despre viaţa şi activitatea colonelului August R. von Speiss puteţi găsi în articolul UN REPREZENTANT DE SEAMĂ AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA – AUGUST ROLAND VON SPIESS – OCROTITOR AL NATURII publicat în revista ştiinţifică Brukenthal Acta Musei V.3 de Rodica Ciobanu şi Dorin Sandu.

O altă personalitate, inginerul silvic Emil Witting, deţinător al recordului mondial la specia căprior la Expoziţia Internaţională de la Leipzig din 1930, este evocat prin fotografi, publicaţii şi trofee personale în cadrul expoziţiei. Acesta a donat o parte din colecţia sa Societăţii Ardelene de Ştiinţele Naturii.

Vânatului mare carpatin îi este alocat spaţiul central al muzeului.  Trofee de cerb, urs, mistreţ şi capră neagră, multe dintre ele medaliate la concursurile naţionale şi internaţionale de profil reflectă calitatea cu totul excepţională a vânatului românesc.

Circuitul expoziţional se încheie cu sala trofeelor africane. Sunt expuse trofee ale antilopelor Impala, Gnu, Orix, Kongoni, Kudu, a bivolilor Cafer, rinocerul şi zebra alături de obiecte ale indigenilor Masai ce sporesc farmecul expoziţiei de vânătoare constituind un spaţiu aparte prin ineditul şi diversitatea exemplarelor ce ilustrează bogată faună africană.

[text adaptat după D.Sandu, R.Ciobanu, ]

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s