Proiecte

Proiectul educational TRADITII FARMACEUTICE SIBIENE

 

Coordonator: Societatea Romana de Istoria Farmaciei filiala Sibiu

Partener: Muzeul National Brukenthal prin departamentul Muzeul de Istoria Farmaciei Sibiu

Aria tematica: Farmacia sibiana – 500 de ani de istorie.

Program general: Learning for Life –  Adult Health Literacy.

Durata: 2016 – 2017

Lansarea proiectului: Sambata, 19 noiembrie 2016, incepand cu ora 11, sesiunea de comunicari tematica Traditii farmaceutice sibiene.   

In incinta Muzeului de Istorie Naturala din Sibiu.

Adresa: Str. Cetăţii, Nr. 1, Sibiu 550169

Telefon: 0269/436545

Particparea la sesiune este deschisa tuturor celor interesati si se face prin confirmare telefonica.

 

Comunicat de presa

Societatea Romana de Istoria Farmaciei sucursala Sibiu, in parteneriat cu Muzeul National Brukenthal din Sibiu, prin departamentul Muzeul de Istoria Farmaciei anunta lansarea proiectului educational “Traditii farmaceutice sibiene”.

Proiectul educational are la baza conceptul de Adult Health Literacy sau cultura pentru sanatatea adultului, in contextul celor peste 520 de ani de istoria farmaciei in judetul Sibiu.

Proiectul educational va fi implementat timp de un an, începând cu luna noiembrie 2016, cu posibilitatea prelungirii activitatiilor in functie de rezultatele obtiunte de-a lungul acestora.

Scopul proiectului educational vizează îmbunătăţirea gradului de cunoaştere privind istoricul dezvoltarii practicii farmaceutice in judetul Sibiu si susţinerea educatiei pentru sanatate in randul populatiei locale.

Activităţile proiectului constau în:

– ghidaje tematice in cadrul Muzeului de Istoria Farmaciei din Sibiu;

– sesiuni de comunicari tematice lunare sustinute de specialisti in domeniu (sala multimedia a Muzeului de Istorie Naturala din Sibiu);

– organizarea unui grup de cercetare in domeniul istoriei farmaciei si a educatiei pentru sanatate in judetul Sibiu, rezultatele fiind publicate in paginile revistelor de specialitate si diseminate prin mijloace mass-media cat si in cadrul unor simpozioane/conferinte stiintifice de profil;

– organizarea unor expozitii temporare tematice.

Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de publicul larg, in special local, instituţiile publice educationale si de cultura, organizaţiile neguvernamentale implicate în promovarea educatiei pentru sanatate.

Printre cele mai importante rezultate preconizate ale proiectului se numără:

– creşterea gradului de informare asupra conceptului de educatie pentru sanatate  a adultului la nivel local;

– imbunatatirea nivelului de cunoastere al populaţiei asupra istoricului dezvoltarii practicii farmaceutice in judetul Sibiu;

– creşterea accesibilităţii la informaţii privind istoria farmaciei in judet;

– cresterea numarului de vizitatori al Muzeului de Istoria Farmaciei din Sibiu.

Informatiile rezultate prin proiectul educational „Traditii farmaceutice sibiene” isi propun sa constituie o baza solida de fundamentare la nivel local a educatiei pentru sanatate pornind de la cei peste 520 de ani de istorie a farmaciei sibiene.

Pentru informatii suplimentare va invitam sa ne contactati:

Conf. Dr. Farmacist Ladislau Rosenberg, presedintele Societatii Romane de Istoria Farmaciei sucursala Sibiu, tel./fax:0269/226000; e-mail: rosenlaszlo@yahoo.co.uk

Muzeograf Ana-Maria Papureanu, Muzeul National Brukenthal, 0269/436545, e-mail: papureanu.ana@gmail.com.

 

Date despre organizatori:

Societatea Romana de Istoria Farmaciei (SRIF) desfasoara o activitate meritorie de la infiintare (13 Iunie 1991) si in prezent. In cei 25 ani de activitate s-a afirmat in plan stiintific si organizatoric, prin organizare de manifestari stiintifice nationale si internationale, publicatii de istoria farmaciei, dezvoltarea structurii organizatorice si desfasurarea unor activitati stiintifice la nivelul sectiunilor infiintate in mai multe zone din tara: Iasi, Braila, Oradea, Craiova, Sibiu. SRIF este recunoscuta si membra a Societatii Internationale a Istoriei Farmaciei.

Obiectivele principale ale SRIF sunt:

– promovarea istoriei farmaciei romanesti

– reducerea decalajul fata de alte societati europene de profil.

 

Muzeul Naţional Brukenthal din Sibiu este o instituţie de cultură, aflată în serviciul societăţii, fără scop lucrativ, deschisă publicului, care are următoarele obiective generale:

– colecţionarea, conservarea, cercetarea, restaurarea şi documentarea patrimoniului muzeal,

– comunicarea şi expunerea, în scopul cunoaşterii, educării şi recreării, mărturii materiale şi spirituale ale existenţei şi evoluţiei comunităţilor umane, precum şi ale mediului înconjurător.

Muzeul Naţional Brukenthal urmăreşte îndeplinirea obiectivelor sale prin intermediul următoarelor activităţi:

 1. a) cercetarea ştiinţifică, în conformitate cu programele anuale şi de perspectivă, a patrimoniului pe care îl administrează;
 2. b) cercetarea şi documentarea în vederea completării şi îmbogăţirii patrimoniului muzeal prin achiziţii, donaţii sau prin alte forme caracteristice de constituire a patrimoniului muzeal;
 3. c) organizarea evidenţei patrimoniului cultural deţinut în administrare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 4. d) conservarea şi restaurarea bunurilor culturale din patrimoniul muzeal;
 5. e) punerea în valoare a patrimoniului cultural pe care îl are în administrare prin intermediul expoziţiilor permanente şi temporare, a programelor educative specifice, a publicaţiilor etc.;
 6. f) punerea în valoare şi comunicarea către publicul larg a rezultatelor ştiinţifice pe care le obţine de pe urma activităţii de cercetare;
 7. g) menţinerea unui contact permanent cu publicul larg pentru identificarea nevoilor culturale ale acestuia şi orientarea programelor de punere în valoare a patrimoniului cultural administrat în funcţie de acestea;
 8. h) menţinerea unui contact permanent cu mediile de informare, cu organizaţii neguvernamentale, culturale, instituţii de învăţământ şi cercetare, organisme şi foruri internaţionale de profil.

1

2Proiectul Vizitatori de iarnă în Grădina Muzeului de Istorie Naturală

Perioadă de desfăşurare: 15 noiembrie – 30 aprilie 2015

Coordonator de proiect: Pripon Liviu

Locaţie: Muzeul de Istorie Naturală (str.Cetăţii 1)

Colaboratori: Ciobanu Rodica, Cuzepan Gabriela, Bugneriu Mircea, Stoica Raluca, Vonica Ghizela, Furtună Nicolae.

Colaboratori din afara muzeului: Voinea Bianca (Şcoala Generală nr. 2, Sibiu – învăţătoare clasa a II-a)

 

În perioada noiembrie 2014 – aprilie 2015, desfăşurăm proiectul Vizitatori de iarnă în Grădina Muzeului de Istorie Naturală. În cadrul acestui proiect ne propunem să popularizăm păsările întâlnite pe perioada iernii în Sibiu, concentrându-ne pe speciile prezente în grădina Muzeului de Istorie Naturală din acest oraş. Principalul obiectiv a fost amplasarea unei hrănitori, în jurul căreia am focalizat activităţi educaţionale, de popularizare şi cercetare.

Avantajul acestei hrănitori este că adună într-un singur loc un număr mare de specii şi indivizi de păsări. Fiind amplasată chiar la intrarea în grădina muzeului dar în acelaşi timp la intrarea propriu-zisă în muzeu, hrănitoarea atrage inevitabil atenţia vizitatorilor. Acolo păsările sunt expuse privirii şi prin urmare mult mai uşor de observat pentru cunoscători dar şi pentru cei neavizaţi. Pentru a-i ajuta pe vizitatori să recunoască păsările dar şi ceea ce trebuie să le ofere ca hrană, dacă decid să construiască o hrănitoare, am amplasat două panouri explicative care prezintă speciile comune şi preferinţele lor. Tot pentru vizitatorii noştri, dar şi pentru toţi cei interesaţi, am pregătit pliante care pot fi folosite ca determinatoare succinte pentru identificarea păsărilor întâlnite atât în grădina muzeului cât şi pretutindeni în oraş, acolo unde există condiţii pentru ele. Datorită faptului că unele specii vin simultan la hrănitoare, diferenţele dintre acestea ies în evidenţă imediat, comparaţiile directe fiind un bun mod de a exersa capacitatea de recunoaştere şi determinare a păsărilor.

                Obiectivele proiectului sunt următoarele:

 1. Montarea hrănitorii şi achiziţia de hrană pentru păsări;
 2. Stabilirea unui punct de observaţie pentru vizitatori (semnalarea unui loc potrivit pentru privitul şi fotografierea păsărilor la hrănitoare şi amplasarea unui panou descriptiv);
 3. Desfăşurarea de activităţi educaţionale pentru copii (o prezentare succintă urmează după prezentarea obiectivelor);
 4. Realizarea de materiale informative în format tipărit: pliante care prezintă atât speciile de păsări cât şi proiectul, broşură cu informaţii mai amănunţite despre speciile de păsări întâlnite pe durata iernii în zona Sibiului;
 5. Publicarea de materiale informative online: postări săptămânale pe blogul şi facebook-ul muzeului referitoare la date şi noutăţi despre proiect şi despre păsările care vin la hrănitoarea din grădina muzeului (www.facebook/Muzeul-De-Istorie-Naturală).
 6. Realizarea a trei expoziţii tematice: o expoziţie cu păsări naturalizate ce aparţin speciilor întâlnite în ţara noastră ca oaspeţi de iarnă; o expoziţie de fotografie cu imagini surprinse în grădina muzeului; o expoziţie de desene realizate de copiii participanţi la activităţile educaţionale intitulată: Pasărea mea preferată.
 7. Realizarea unui program de recensământ şi monitorizare a speciilor de păsări din grădina muzeului.

Activităţi educaţionale pentru elevi din clasele I-VIII

În februarie se va desfăşura un program educaţional care va cuprinde trei module ce se vor derula în ultima vineri din lună adică în 14, 21 şi 28 ale lunii. Fiecare modul are durata de 1 oră şi 30 de minute fiind structurat pe 4 tipuri de activităţi: 1. prezentare PPT, 2. atelier de creaţie, 3. prezentare video, 4. observaţii în aer liber, fiecare activitate durând aproximativ 20 de minute. Modulele abordează următoarele teme: 1. generalităţi despre păsări şi mijloace de determinare a speciilor, 2. diversitatea speciilor de păsări insistând pe cele prezente în curtea muzeului, 3. modul de amenajare al hrănitorilor pentru păsări.

În prezent există în desfăşurare un program educaţional mai amplu în care un grup de elevi din clasa a 2-a a Şcolii Generale nr. 2 din Sibiu a fost implicat atât în construirea, amplasarea hrănitorii cât şi în alimentarea ei cu hrană. Pe lângă activităţile practice copiii au participat la ateliere (au completat mici broşuri individuale, un panou destinat păsării săptămânii, fişe cu desene pentru colorat). Activităţile desfăşurate au fost completate de prezentări powerpoint cu informaţii despre anumite specii de păsări în parte, realizate de organizatori.

Poveşti cu păsări pe net

Pe durata proiectului ne-am propus să oferim informaţii referitoare la păsările care vizitează grădina muzeului. Informaţiile pot fi folositoare celor care se vor hotărî să construiască astfel de hrănitori în gradina proprie, în grădinile şcolilor, instituţiilor publice etc.. Din acest motiv în fiecare săptămână vom posta ceea ce am „vânat” cu aparatul de fotografiat, imagini unde am înregistrat momente din viaţa păsărilor care vin la hrănitoare. Pozele realizate le vom publica săptămânal pe pagina de facebook a muzeului. Postările vor urmări două aspecte:

 1. Pasărea săptămânii – postare care va prezenta descrierea unei specii în parte prin imagini şi text. Textul va face referire la aspectul, biologia şi comportamentul speciei respective.
 2. Speciile săptămânii – postarea se va axa mai mult pe poze însoţite de numele popular şi ştiinţific al păsării. Aceste poze vor reda, în imagini, retrospectiva cu păsările care au venit la hrănitoare în săptămâna respectivă. Dacă veţi urmări postările noastre veţi afla date referitoare la speciile care vin periodic, în ce număr şi ce noutăţi apar la hrănitoare ori doar în grădina muzeului.

Obiective atinse

În prezent puteţi să vizitaţi grădina muzeului unde este amplasată hrănitoarea, pentru a vă întâlni cu păsările care obişnuiesc să o frecventeze, având posibilitatea să vă documentaţi despre acestea, direct, de pe panourile informative montate în grădina muzeului, lângă aceasta. Pentru un plus de informaţii aveţi la dispoziţie pliantele pe care le găsiţi la caseria muzeului.

Obiective de viitor

În viitor vor fi disponibile şi broşurile care vă vor conduce prin lumea păsărilor de iarnă din România, veţi putea vizita expoziţiile tematice ce se vor organiza iar în luna februarie există posibilitatea de a participa la programele educaţionale cu tema păsări oaspeţi de iarnă.

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să ne scrieţi pe adresa de email: liviu.pripon@gmail.com

PROIECT educaţional Detectiv în muzeu 

perioada de desfăşurare: octombrie 2011- iunie 2012

Natura ne aseamana, educatia ne deosebeste. (Confucius 551 î.Hr. – 479 î. Hr.)

Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu prin activităţile sale educaţionale, susţinute de personal calificat, promovează educaţia ecologică, axată pe înţelegerea fenomenelor naturale, a interrelaţiilor dintre om şi mediul său de viaţă. Educaţia ecologică nu este doar o necesitate obligatorie a zilei de azi, ea este criteriul principal al stilului de viaţă durabil şi unica modalitate de supravieţuire a valorilor naturale actuale. Educaţile ecologice desfăşurate în cadrul muzeului nostru au ca scop nu numai formarea unui coportament corect faţă de mediul ambiant din partea tuturor participanţilor ci şi implicarea activă a acestora în procesul de conservare a mediului. Temele propuse vin în întâmpinarea ariei curriculare şcolare adresându-se tuturor categoriilor de vârstă.

În anul şcolar 2011 – 2012, Muzeul nostru vă propune, pe lângă temele deja cunoascute, proiectul educaţional Detectiv în Muzeu.

Detectiv în Muzeu

Proiectul educaţional Detectiv în Muzeu, aşa cum sugerează şi titlul, se va desfăşura în incinta muzeului nostru, pe durata a 9 luni Octombrie – Iunie.

În cadrul proiectului, fiecare lună va avea o temă predefinită:

–         Octombrie: Culoarea în lumea Vie

–         Noiembrie: Deplasarea în lumea Vie

–         Decembrie: Învelişul extern al animalelor

–         Ianuarie: Sânge cald/sânge rece în lumea animalelor

–         Februarie: Animale cu buzunar

–         Martie: Modalităţi de adaptare în lumea animalelor

–         Aprilie: Prietenii între animale – Simbioza

–         Mai: „Asociaţii” în lumea animalelor

–         Iunie: Adevăraţii detectivi ai animalelor

Pentru o mai bună desfăşurare a activităţilor şi înţelegere a temelor propuse, de asemenea pentru a asigura o continuitate şi disponibilitate ulterioară a informaţilor, temele cu documentaţia necesară sunt incluse şi în ghidul pentru elevi al muzeului (Gabriela Cuzepan, Rodica Ciobanu, 2009 – Muzeul de Istorie Naturală, Ghidul pentru elevi, Ed. Altip, Alba Iulia, 116 pagini) ce poate fi achizitionat de la caseria muzeului nostru (19 Ron).

Clasele care s-au înscris la proiect vor participa la o activitate lunară care presupune:

 • prezentare power-point a „cazului” pe care micii detectivi trebuie să îl rezolve (tema lunii);
 • fişe de lucru pe care ei îşi vor nota „indiciile” sau noile informaţii dobândite;
 • „investigaţii” în expoziţia de bază, unde utilizând indiciile să descopere „inculpatul” – animalul.

Fiecare activitate se va desfăşura timp de o oră.

În ultima lună a proiectului, luna Iunie Adevăraţii dedectivi ai animalelor, fiecare clasă va delega un reprezentant, cel mai bun detectiv al clasei, care va realiza, în faţa colegilor săi un ghidaj în expoziţia de bază, prezentând animalele identificate de-a lungul proiectului.

Clasele doritoare să se înscrie la proiect sunt rugate să exprime acest lucru la adresa de mail brukenthalnaturale@gmail.com. În urma înscrierii, cadrul didactic va primi fişele de lucru necesare activităţii (pe care acesta le va printa pentru fiecare elev in parte). Fiecare cadru didactic poate opta pentru oricare din activităţile propuse pentru tema lunii (prezentare power-point, fişe de lucru, “investigaţii” în expoziţia de bază). Menţionăm că nu este necesară participarea la toate activităţile lunare, alegerea acestora va fi la latitudinea cadrului didactic.

Taxa de participare este de 2 Ron/elev (preţul unui bilet pentru elevi la muzeul nostru), cadrele didadctice au intrarea gratuită. 

Materialul de prezentare al proiectului Detectiv in Muzeu il puteti acesa de aici

[text Ana-Maria Mesaorş]

PROIECT educaţional  Eroul meu în natură  

perioada de desfăşurare: februarie-aprilie 2011 

Noţiunea de „erou” este o noţiune care variază de la epocă la epocă şi de la secol la secol.

Samuel von Brukenthal este pentru Sibiu o personalitate-simbol, iar pentru oamenii de cultură sibieni un model de urmat. Brukenthal, a fost primul colecţionar din Transilvania de tip european iluminist, primul care şi-a pus colecţiile la dispoziţia publicului larg. Colecţiile private ale baronului, constituite dupã modele central-europeane, îmbogãţite şi diversificate în timp au fost baza viitorului muzeu public, primul muzeu transilvãnean, Muzeul Brukenthal de la Sibiu. Bogata colecţie privatã a baronului cuprindea pinacoteca, colecţia de gravuri, de minerale, numismaticã şi biblioteca extrem de valoroasã. Moştenirea lăsată de baron sibienilor în particular, poporului român în general, este una inestimabilă, el fiind un „erou” al timpurilor sale. Eroismul de a cunoaşte este un lucru care îl poat face doar cei care se aventurează pe lungul drum al ştiinţei, cu toate obstacolele lui.

Societatea actuală are nevoie de eroi demn de urmat. Fie că îi găsim pe micile ecrane, în paginile romanelor sau în lumea din jur, toţi avem nevoie de un model în viaţă.

Natura are şi ea „eroii” săi, dar deosebirea dintre eroii umani şi cei din lumea animalelor este aceea că în natură toţi eroii sunt pozitivi. Orice erou are o identitate secretă şi este caracterizat prin modestie. Prin intermediul acestui proiect ne propunem să dezvăluim adevărata identitate a acestor „eroi” din natură. Împreună vom descoperii ce se ascunde în spatele animalelor totem, a speciilor simbol, motivul pentru care popoare întregi le-au inclus în arta şi literatura lor.

Fiecare generaţie şi vârstă are eroii săi, la care se raportează, iar în natura, prin măreţia şi diversitatea ei, pot găsii dovezi de curaj şi putere, existând un erou pentru fiecare.

Deoarece anul 2011 este anul Voluntarilor, diferite asociaţii non-guvernamentale, dar şi vizitatorul vor putea să ni se alăture în descoperirea acestor simboluri din natură.

Proiectul va cuprinde desfăşurarea a mai multor activităţi dedicate: Ursului, Păsărilor (bufniţei, vulturului, etc.), Lupului. Aceste activităţi vor avea loc după cum urmează:

Luna Februarie va fi dedicată Ursului

Luna Martie va fi dedicată Lupului

Luna Aprilie va fi dedicată Păsărilor (bufniţei, vulturului)

Luna Mai va reuni toate aceste animale intr-o expoziţie amplă, în care vor fi expuse desenele realizate de copii, cele mai bune prezentări realizate de copii vor rula în sala multimedia a expoziţiei, vor fi etalate măştile şi lucrurile confecţionate de copii  pe parcursul proiectului în muzeu.

Vă invităm să descoperiţi „eroul” vostru din natură….eroul din voi înşivă!

 [text Ana-Maria Mesaorş]

 

PROEICT educaţional Sănătatea între deziderat şi realitate

perioada de desfăşurare: anul 2011 

“ Sănătatea este o comoară pe care puţini ştiu s-o preţuiască deşi aproape toţi se nasc cu ea”  Hipocrate

Sănătatea este un dar de la natură, ne naştem cu acest privilegiu, dar din păcate, de cele mai multe ori nu îl preţuim.

Proiectul educaţional “Sănătatea – între deziderat şi realitate” are la bază scopul general de conştinetizare a comunităţii sibiene asupra importanţei conservării sănătăţii şi adoptării unui stil de viaţă adecvat.

Deşi societatea şi indivizii evoluează, starea lor de sănătate este din ce în ce mai precară iar bolile devin din ce în ce mai grave şi mai greu de vindecat (cancer, HIV, etc).

Prezentări tematice, susţinute de cadre specializate, vor avea loc în sala multimedia a Muzeului de Istorie Naturală din Sibiu, Sâmbătă pe parcursul anului 2011, între orele 16-18. Participanţii vor putea vizita de asemena Muzeul de Istorie a Farmaciei şi Sala cu Frescă, din cadrul complexului muzeal Brukenthal.

Anunţarea prezentărilor tematice ce vor avea loc Sâmbăta se va face în prealabil.

Întreaga comunitate sibiană este invitată să participe şi să asiste la desfăşurarea acestui proiect.

Temele abordate vor pune accent pe problemele de sănătate:

Alimentaţia – Pericol! Sau mijloc de menţinere a stării de Sănătate (martie – aprilie)

Sănătatea – Preocupare constantă de-a lungul istoriei (mai)

Vârstele şi starea de sănătate (iunie)

Factori ce conduc la pierderea stării de sănătate naturală (iulie)

Automedicatia – Pericolul automedicatiei (august)

Remediile şi sfaturile privind păstrarea şi redobândirea stării de sănătate vor fi ilustrate de către personal medical local.

Se vor pune în evidenţă, resurse locale pentru menţinerea şi redobândirea stării de sănătate:

– Clima şi factorii de mediu.

– Apele minerale şi termale.

– Vegetaţia şi flora specifică judeţului Sibiu.

– Surse naturale de hrană – Producători locali de produse Bio.

Modul de desăşurare

Participanţii vor achita la intrarea în sală o taxă de 3,5 Ron. Fiecare activitate din cadrul proiectului presupune:

 • Informarea – Prin prezentări cu durată de două ore (16:00 – 18:00) în zilele de Sâmbătă, susţinute de către cadre medicale specializate, locul de desfăşurare fiind Sala Multimedia din cadrul Muzeului de Istorie Naturală din cadrul Complexului Muzeal Brukenthal, Sibiu.
 • Vizitarea – Duminică se vizitează, Muzeul de Istorie a Farmaciei şi Sala cu Frescă din cadrul Complexului Muzeal Brukenthal, Sibiu între orele 10 – 18, inclus în cei 3,5 Ron, pe baza unui bilet primit în momentul intrării în sală.

Persoanele interesate să participe sunt rugate să confirme participarea la:

 • numărul de telefon 0369.101.782 (între orele 8-16, persoană de contact Ana-Maria Mesaroş)
 • sau la adresa de mail: anamaria.mesaros@brukenthalmuseum.ro

Echipa organizatoare

muzeograf Mesaroş Ana-Maria (Muzeul de Istorie Naturală)

muzeograf Cuzepan Gabriela (Muzeul de Istorie Naturală)

Daniel Moosz (Sala cu Frescă)

Membrii colectivului Muzeului de Istorie Naturală.

Colaboratorii acestui proiect vor fi firme şi asociaţii de pe raza judeţului Sibiu, Gano Excel, Cadre medicale specializate, Farmacişti (voluntari).

SĂNĂTATEA ESTE DARUL CEL MAI FRUMOS ŞI MAI BOGAT E CARE NATURA ŞTIE SĂ-L FACĂ OMULUI M. DE MONTAGNE  

[text Ana-Maria Mesaorş]


PROIECT Reţeaua de comunicare

perioada de desfăşurare: nelimitată

Muzeul de Istorie Naturală împreună cu Bierica Evanghelică C.A. Sibiu doresc să pună bazele unei reţele de comunicare, în care vor fi implicate asociaţii şi ong-uri de mediu, instituţii, etc. in dorinţa de a constitui o reţea implicată activ in domeniul protecţiei mediului pe terioriul judeţului Sibiu.

În data de 18.03.2011, începând cu ora 16, în Sala Multimedia a Muzeului de Istorie Naturală, Str. Cetăţii nr.1, va avea loc prima întâlnire a reţelei de comunicare a ONG-urilor din Sibiu.

Invitaţi:

Clubul de Turism Montan Amicii Munţilor Sibiu

Carpatina Sud Sibiu

Asociaţia Studenţilor Ecologi Sibiu ASECO

Asociaţia pentru protecţia liliecilor din România Sucursala Sibiu APLR

Asociaţia PeDale

Clubul Ecologic Bio Sibiu

Asociaţia pentru protecţia naturii AnimalLife

Asociaţia TuraNatura

Fundaţia XFuture

Club Rotaract Sibiu

Asociaţia Carpatină Ardeleană a Turiştilor SKV

EcoWorriors

Asociaţia Cartierului Ştrand

Wilhelm Tartler Cooperativa BioCoop

Asociaţia de Tineret Become youth and arts

 Grupul Sfatul Munţilor  

Întâlnirile Reţelei Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Protecţia Mediului  din Sibiu  având drept teme centrale de discuţie:

 • acţiuni de igienizare şi colectarea selectivă a deşeurilor,
 • conservarea spaţilor verzi,
 • metode alternative de deplasare şi petrecere a timpului liber eco-friendly,
 • activităţi de conştinetizare a comunităţii cu privire la aceste aspecte.


 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s