FILE DE ISTORIE A FARMACIEI ÎN ROMÂNIA – A III-A FARMACOPEE ROMÂNĂ

Expoziția temporară TRADIȚII FARMACEUTICE SIBIENE, găzduită de Muzeul de Istoria Farmaciei din Sibiu, vă prezintă colecția de Farmacopei a Farmacistului Primar Marin Vasile (1947 – 2015).

Dintre exponate, vă prezentăm luna mai, Farmacopeea Română ediția a III-a intrată în vigoare începând cu 1893.

?

Comitetul editorial a fost convocat în 1884 fiind alcătuit din: Dr. Marcovici A. (coordonator), Dr. Petrescu Z., Dr. Măldărescu N., Dr. Grecescu D., Dr. Chimist Bernard – Lendway A., Farmacist Trauch, Farmacist Frank, Farmacist Ciura și Medicul veterinar Locusteanu Al..

Moartea neașteptată a Dr. Marcovici a oprit editarea lucrării.

A fost convocat un nou consiliu științific la care au luat parte membrii anteriori dar și Dr. Istrati și Farmacistul Roșu. Întreaga activitate și responsabilitate a fost preluată de către Profesor Dr. Măldărescu. Lucrarea finală a fost înaintată Consiliului Sanitar Superior în 12 iunie 1892.

Farmacopeea Română ediția a III-a a fost aprobată oficial la data de 22 iulie 1892.

?

Lucrarea cuprinde 3 capitole generale:

  • Partea I sau Materia Farmaceutică a fost elaborată de către Dr. Grecescu și Dr. Măldărescu și cuprinde substanțele de origine vegetală și animală întrebuințate în farmacia acelei perioade;
  • Partea a II-a numită Farmacopea Galenică sau Preparate Farmaceutice a fost redactată de către Farmacistul Trauch și Dr. Măldărescu;
  • Partea a III-a a fost dedicată practicii medico-veterinare, sub îndrumarea medicului veterinar Locusteanu și Asociația Veterinarilor din România.

În denumirea substanțelor s-a folosit nomenclatura română, latină, germană și franceză.

De la intrarea în viguare, timp de 22 de ani nu a mai fost editată altă farmacopee.  A fost urmată de FARMACOPEA ROMÂNĂ EDIȚIA SPECIALĂ – 1915 sub îndrumarea Societății Farmaciștilor din România, coordonați de către farmacistului Constantin Kollo, în vederea actualizării monografiilor prezentate în edițiile anterioare.

Prima parte a Farmacopeei debutează cu ABSINTIU.

?

Din colecția de Istorie a Farmaciei aparținând Muzeului Național Brukenthal vă prezentăm:

PULV. ABSYNTH (numărul de inventar F1995) obținut din pelin alb (Artemisia absinthium L.).

Absintul fost distilat prima data în secolul al XVIII – lea şi întrebuinţat ca medicament pentru afecţiunile stomacale.

Din pelinul alb, anason, fenicul, angelică şi alte ierburi se obţine şi celebra băutură absint numită şi zâna verde sau licoarea diavolului, care consumată în cantităţi mari şi regulat avea efecte halucinogene.

Cererea de absint a crescut în Europa după războiul algerian (1844 – 1847), când soldaţilor francezi li s-a furnizează absint ca agent antibacterian. Apoi popularitatea sa a luat amploare şi mai mare în momentul în care culturile de viţă-de-vie au fost compromise din cauza invaziei de Phylloxera din 1870 – 1900. Clasele de mijloc găsesc alternativa vinului în licoarea verde. Consumul de absint după-amiaza se impregnează atât de bine în cultura franceză încât oamenii inventează sintagma de “l’heure verte”, dar odată cu extazul îşi fac loc şi alcoolismul şi halucinaţiile.

Printre băutorii avizi de absint se numără artişti şi scriitori care au dedicat lucrări acestei licori: Edgar Degas (1834 – 1917, lucrarea controversată Absintul), Édouard Manet (1832 – 1883, Băutorul de Absint este considerată prima lucrare de amploare a artistului), Picasso (1881 – 1973, Femeia bând absint, Sticlă de Pernod şi Pahar, sculptura Paharul de Absint), Henri de Toulouse – Lautrec (1864 – 1901, lucrarea Domnul Boileau la cafea), Vincent van Gogh (1853 – 1890, lucrarea Natură moartă cu Absint, faptul că şi-a tăiat singur o ureche este pus pe seama consumului excesiv de absint), Guy de Maupossant (1850 – 1893, nuvela O noapte ciudată în Paris), Ernest Dowson (1867 – 1900, poemul Absinthia Taetra), Ernest Hemingway (1899 – 1961, Hills Like white elephnats, For Whom the Bell Tolls), Arthur Rimbaud (1854 – 1891) şi Paul Marie Verlaine (1844 – 1896) asociau procesul creativ cu consumul de absint, iar Oscar Wilde (1854 – 1900) a afirmat: „Care este diferenţa dintre un pahar de absint şi un apus de soare? După primul pahar de absint vezi lucrurile aşa cum ţi-ai dori să fie. După cel de-al doilea totul este distorsionat, iar, la final, vezi cruda realitate, cel mai îngrozitor lucru din lume.”

În farmacie remediul este obținut din frunze și flori cu miros puternic, aromat și gust amar. Remediul este folosit și azi, respectând indicațiile farmacistului, ca tonic-amar, în cazuri de gripă, pneumonie și antihelmitic.

Reclame

Expoziţia: 2 Muzee 2 Obiecte (2M2O)

Expoziţia: 2 Muzee 2 Obiecte (2M2O)

Locul de desfăşurare: Muzeul Cinegetic ”August von Spiess” Sibiu

Durata: 30.04 – 31.12. 2018

Curatori: Aurelian Bordei, Ana-Maria Păpureanu

Colaboratori: Gabriela Cuzepan-Bebeșelea

 

Text oferit de curatorul expoziţiei:

Expoziţia temporară 2 Muzee 2 Obiecte (2M2O) este o invitație deschisă către publicul vizitator să descopere legături interdisciplinare între obiecte muzeale ce aparţin unor domenii şi colecţii muzeale, aparent, separate și diferite, precum colecția Muzeului Cinegetic ”August von Spiess” și colecția Muzeului de Istoria Farmaciei din Sibiu. 2M2O relatează povestea din spatele trofeului, biologia și ecologia animalului sacrificat, simbolistica, legende și mituri asociate, precizând și aspecte legate de folosirea acestora în prepararea remediilor farmaceutice. Pentru a veni în întâmpinarea cerințelor actuale și pentru a facilita accesul la informații, vizitatorului îi sunt puse la dispoziție sisteme de afișaj roll-up și coduri QR.

 

Exhibition: 2 Museums 2 Objects (2M2O)

Location: Cinegetic Museum „August von Spiess” Sibiu

Duration: 30.04 – 31.12. 2018

Curators: Aurelian Bordei, Ana-Maria Păpeureanu

Collaborators: Gabriela Cuzepan-Bebeşelea

 

Text provided by the curators:

The temporary exhibition 2 Museums 2 Objects (2M2O) is an open invitation to the visitor to discover interdisciplinary links between museum objects belonging to seemingly separate and diverse museum collections, such as the ”August von Spiess” Cinegetic Collection and the History of Pharmacy Museum Collection. 2M2O tells the story behind the trophy, the biology and ecology of the sacrificed animal, the symbolism, the legends and the associated myths, and also details of their use in the preparation of pharmaceutical remedies. To meet current advances and to facilitate access to information, roll-up display systems and QR codes are provided to the visitor.

Herbarul Baussner al Muzeului de Istorie Naturală

AGERPRESS  a realizat un amplu reportaj despre Herbarul Baussner din Colecția de Botanică a muzeului nostru.

Întregul reportaj îl puteți citi aici: https://www.agerpres.ro/cultura/2018/05/03/reportaj-sibiu-povestea-nestiuta-a-celui-mai-vechi-ierbar-din-europa-de-sud-est–101357

Reportajul a fost realizat de: Isabela Paulescu / AGERPRES.

Imagine: Curatorul Colecției de Botanică dr. Ghizela Vonica și Herbarul Baussner în depozitul colecției muzeului.

Sursa foto: (c) Isabela Paulescu / AGERPRES

Primul număr de inventar din colecția malacologică KIMAKOWICZ

ÎN EXPOZIȚIA GENERALĂ A MUZEULUI DE ISTORIE NATURALĂ DIN SIBIU PUTEȚI ADMIRA PRIMUL NUMĂR DE INVENTAR DIN COLECȚIA MALACOLOGICĂ KIMAKOWICZ.

IN THE NATURAL HISTORY MUSEUM IN SIBIU GENERAL EXHIBITION YOU CAN ADMIRE THE 1ST INVENTORY NUMBER FROM THE KIMAKOWICZ MOLLUSCA COLLECTION.

 

A fost colectat (sau cumpărat, obținut prin schimb de material biologic) din zona Mării Adriatice, în 1884 de către Eduard Albert Bielz (4 februarie 1827 – 26 mai 1898).

It was collected (or purchased, obtained by exchange of biological material) from the Adriatic Sea area, in 1884, by Eduard Albert Bielz (4 February 1827 – 26 May 1898).

Eticheta specimenului scrisă de către Moritz von Kimakowicz.

The specimens label hand written by Moritz von Kimakowicz.

 

Colecția Malacologică Kimakowicz, numărând 305.431 exemplare, a fost inițiată în 1884 de către Mauritius Hieronymus von Kimakowicz – Winnicki (1849 – 1921) și continuată de către fiul acestuia Richard Emanuel von Kimakowicz – Winnicki (1876 – 1973).

The Kimakowicz Mollusca Collection, counting 305.431 specimens, was initiated in 1884 by Mauritius Hieronymus von Kimakowicz – Winnicki (1849 – 1921) and continued by his son Richard Emanuel von Kimakowicz – Winnicki (1876 – 1973).

 

Specimenul a fost restaurat de colega noastră Raluca Bugneriu, conservator. /The specimen was restored by our colleague Raluca Bugneriu, museum conservator.

Text de: muzeograf Ana-Maria Păpureanu, curator colecție malacologică. / Text written by: Ana-Maria Păpureanu, malacology curator.

Fotografii: Gabriela Cuzepan-Bebeșelea / Fotos: Gabriela Cuzepan-Bebeșelea

Luna aprilie – Expoziția Tradiții farmaceutice sibiene – Farmacopea Română ediția a II-a 1874

Epoziţia: Tradiții farmaceutice sibiene

Locul de desfăşurare: Muzeul de Istoria Farmaciei din Sibiu

Durata: 26.01 – 31.12.2018

Organizator: Societatea Română de Istoria Farmaciei (SRIF) secția Sibiu

Parteneri: Muzeul Național Brukenthal (MNB)

Curatori: Farmacist Silvia Ionescu; Președinte SRIF secția Sibiu, Conferențiar dr. farmacist Ladislau Rosenberg; Ana-Maria Păpureanu (MNB)

Expoziția face parte din proiectul cultural – educațional Tradiții farmaceutice sibiene, coordonator Societatea Română de Istoria Farmaciei (SRIF) secția Sibiu, partener Muzeul Național Brukenthal Sibiu.

Text oferit de curatorii expoziției:

Societatea Română de Istoria Farmaciei (SRIF), secția Sibiu și Muzeul Național Brukenthal prin compartimentul Muzeul de Istoria Farmaciei din Sibiu, vă prezintă, pentru prima dată la nivel național, colecția completă de farmacopei (1862 – 1993) a regretatului farmacist primar Marin Vasile (1947-2015), o personalitate reprezentativă în domeniul farmaciei. Este cunoscut, în special, pentru activitatea depusă în cadrul Ministerului Sănătații – Direcția generală farmaceutică, unde a ocupat funcțiile de: farmacist inspector (1978-1984), inspector principal de specialitate ( 1985-1986), inspector general (1985-1990), director general adjunct (1990-1992; 2002-2003), director general (1992-1993).

De asemenea, domnul farmacist a fost un colecționar de obiecte și cărți farmaceutice de o mare valoare istorică și profesională. Doamna farmacist Anca Marin, parteneră în viață, în pasiune și carieră a dorit să împartă cu toți cei care iubesc și profesează această meserie nobilă o parte din colecția personală a domnului Marin prin intermediul acestei expoziții. Cele zece volume etalate marchează dezvoltarea științelor farmaceutice din țara noastră, comemorând cei 155 de ani de la intrarea în vigoare a Primei Farmacopei Române începând cu ianuarie 1863. Valoarea exponatelor este potențată de spațiul ales pentru a le găzdui și anume Muzeul de Istoria Farmaciei din Sibiu, unde a funcționat una dintre cele mai vechi farmacii din Sibiu, ”La Ursu Negru”, înființată în jurul anului 1600.

 

Vernisaj expoziție temporară: Moluștele – Martorii istoriei, miercuri, 25 aprilie, ora 13.00

Expoziţia: Moluștele – Martorii istoriei
Locul de desfăşurare: Muzeul de Istorie Naturală, Sala Multimedia
Durata: 25.04 – 21.09.2018
Vernisaj: Miercuri, 25 aprilie, orele 13:00
Curatori: Ana-Maria Păpureanu, Raluca Bugneriu
Moluștele (melcii, scoicile, caracatițele, chitonii etc.) sunt aici pe Pământ de aproximativ 540 de milioane de ani. Cochiliile colorate ale melcilor şi formele elegante ale scoicilor au captat atenţia omului încă din cele mai vechi timpuri. În primul rând, ele au fost hrană ca apoi să devină unelte, obiecte religioase, sursă de inspirație artistică iar, în prezent, medicamente, materie primă în diferite domenii științifice și tehnice.
În cadrul expoziției vizitatorul poate admira moluște ale genului Nassa, melc marin, pe care, acum 110.000 de ani, strămoșul omului îl folosea pentru confecționarea primelor podoabe, sau ale genului Pseudodon, scoică pe care acesta scrijelea. Melcii Patella au fost hrană pentru oameni încă din Mezolitic (10.000/8.000 – 5.500 î.e.n.). Cu ghiocul monedă erau cumpărați oameni – un sclav, în Africa, valora 25.000 de astfel de „monede”. Din expoziție nu lipsește podoaba lumii antice europene sau midia cu țepi, Spondylus.
Piesele etalate fac parte din colecţiile malacologice ale Muzeului de Istorie Naturală din Sibiu, care numără 515.220 piese. Timp de peste 160 ani, aceste colecţii au cunoscut o creştere continuă, pe de o parte, ca rezultat al muncii de colecţionare şi cercetare depusă de către membrii de frunte ai Societăţii Ardelene de Ştiinţe Naturale din Sibiu (Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften zu Hermannstadt), societatea fondatoare a acestui muzeu, pe de altă parte, prin donarea sau achiziţionarea unor colecţii particulare cu o valoare ştiinţifică deosebită.

Exhibition: Molluscs – the Witnesses of History
Location: Museum of Natural History, Multimedia Hall
Duration: 25.04 – 21.09.2018
Opening: Wednesday, April 25, 1:00 pm
Curators: Ana-Maria Păpureanu, Raluca Bugneriu
Molluscs (snails, shells, octopuses, chitons, etc.) are here on Earth for about 540 million years. The colorful shells of snails and the elegant shells have captured man’s attention since ancient times. First of all, they were food and then they become tools, religious objects, source of artistic inspiration and, at present, medicines and raw material in various scientific and technical fields.
In the exhibition, the visitor can admire Nassa, the sea snail, which, 110,000 years ago, the humans used to make the first adornments or the Pseudodon, a clam used for scratching. The Patella snails were food for humans from the Mesolithic (10,000 / 8,000-5,500). With the money cowry, people were bought – a slave in Africa, worth 25,000 such „coins.” The exhibition does not lack the ornament of the ancient European world or spiny oyster, Spondylus.
The pieces are part of the malacological collections of the Museum of Natural History in Sibiu, which counts 515,220 items. For over 160 years, these collections have been on the increase, on the one hand, as a result of the collection and research work of the Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften zu Hermannstadt, the founding society of the museum, on the other, by receiving donations or purchasing private collections of particular scientific value.