Vernisaj expoziţie „Lecţii despre armonia cu natura”

Expoziţia „Lecţii despre armonia cu natura”

Locul de desfăşurare: Muzeul de Istorie Naturală
Durata: 23.06 – 1.10.2016
Curator: Maria Sasu, Gabriela Cuzepan
Coordonator EMAS: Rodica Ciobanu
Parteneri media: Agerpress, Art Act Magazine

Expoziţia „Lecţii despre armonia cu natura” face parte din proiectul educaţional “Transformă deşeurile într-o resursă”. Proiectul a debutat odată cu sărbătorirea Orei Pământului, din 19 martie 2016, care s-a desfăşurat sub sloganul „Dăruieşte naturii din energia ta. Ce poţi tu să faci pentru a fi în armonie cu natura”.

Expoziţia cuprinde obiecte realizate de elevii  clasei a II-a, Şcoala Generală nr.2 „Avram Iancu”, coordonaţi de învăţătoarea Ramona Untch, în cadrul proiectului. Scopul proiectului a fost de responsabilizare a elevilor faţă de mediul înconjurător, dezvoltarea spiritului civic, cultivarea dorinţei de a trăi într-un mediu curat, mai puţin poluat şi implicarea elevilor în activităţi ecologice, constructive, plăcute.

Proiectului a avut în vedere şi educaţia privind economia resurselor energetice, conservarea resurselor naturale prin abordarea unui stil de viaţă ecologic, facilitarea accesului la informaţii ecologice. În acest sens elevii au transformat deşeurile, materiale care ar fi ajuns la gunoi, în obiecte utile, decorative. Prin această expoziţie am dorit să atragem atenţia asupra necesităţii reciclării deşeurilor din casă nu numai din raţiuni ecologice, de economisire a resurselor de mediu ci şi în ceea ce priveşte bugetului unei familii. Copii sunt invăţaţi să contribuie la aceste gen de economii, prin reciclare, economisirea apei, gazului şi curentului.

Atât expoziţia cât şi proiectul se pliaza dupa politica de mediu a Muzeului Naţional Brukenthal care cuprinde printre altele educaţia pentru o viaţă prietenoasă cu resursele de mediu. Muzeul Naţional Brukenthal este primul muzeu din România care a  obţinut înregistrarea EMAS, Sistem de Management de Mediu şi Audit. În cadrul procedurii de certificare EMAS, s-a obţinut şi certificarea ISO 14001:2004 — Sistem de Management de Mediu. Ceea ce înseamnă că toate activităţile desfăşurate în cadrul Muzeului sunt prietenoase cu mediul iar conceptul acestui sistem va fi transmis şi comunităţii. Certificarea EMAS s-a obţinut în cadrul Proiectului “Tichia Verde”. Proiectul a fost iniţiat de Parohia Evanghelică CA Sibiu împreună cu Muzeul Naţional Brukenthal şi APM Sibiu, fiind finanţat prin Fundaţia Germană de Mediu şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (DBU).
Exibition: Lessons on harmony with nature

Location: Museum of Natural History

Duration: 23.06 – 15.09.2016
Curator: Maria Sasu, Gabriela Cuzepan
EMAS Coordinator: Rodica Ciobanu
Media partners: Agerpress, Art Act Magazine

The exhibition „Lessons on harmony with nature” is part of the educational project “Turn the waste into a resource”. The project started with the celebration of Earth Hour event that took place in March 19, 2016 under the slogan „Give nature from your energy. What you can do to be in harmony with nature.”

The exhibition includes objects made by the pupils of the second grade, Elementary School no. 2 „Avram Iancu”, coordinated by teacher Ramona Untch, during the project. The project goal was to instil a sense of joint responsibility into the pupils towards the environment, to develop a civic spirit, to foster the desire to live in a clean, less polluted environment, and involve pupils in environmentally friendly, constructive, pleasant activities.

Another one of the project’s target was to educate on energy resources, the conservation of natural resources by adopting an ecological lifestyle, to facilitate access to environmental information. In this regard, pupils transformed waste, materials that would have landed in the garbage, into useful, decorative objects. With the help of this exhibition we wanted to draw attention to the necessity of recycling household waste, not only for ecological reasons and for saving environmental resources, but also in terms of a family budget. Children are taught to contribute to these kind of savings by recycling, saving water, gas and electricity.

Both the exhibition and the project comply with the environmental policy of the Brukenthal National Museum which comprises among others the education for an environmentally-friendly life. The Brukenthal National Museum is the first museum in Romania to obtain the EMAS, the European Eco-Management and Audit Scheme, registration. The certification 14001:2004 — Eco-Management Scheme was also obtained during the EMAS certification, which means that all activities carried out within the Museum are environmentally friendly and the concept of this system will be forwarded to the community. The EMAS certification was obtained under the project „Green Cap” („Tichia Verde”). The Project was initiated by the Evangelical Parish AC together with the Brukenthal National Museum and the National Environmental Protection Agency in Sibiu, and was financed by the German Environmental Foundation and the Ministry of Environment, Water and Forestry (DBU).

Afis Armonia cu Natura 2 - cu data vernisajului

Vernisaj : „Dacă florile ar vorbi… Motive florale şi vegetale în broderia săseasc”

Muzeul Naţional Brukenthal – Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu, Muzeul Civilizaţiei Transilvane ASTRA Sibiu şi Colegiul Naţional „Samuel von Brukenthal” vă invită la expoziţia „Dacă florile ar vorbi… Motive florale şi vegetale în broderia săseasc”.

Vernisajul expoziției va avea loc miercuri, 18 mai 2016, ora 12.

Atunci când contempli arta broderiei, ai impresia de a te afla într-o grădină, admirând florile într-o zi senină de vară. Expoziţia Dacă florile ar vorbi… Motive florale şi vegetale în broderia săsească prezintă  o incursiune în lumea florilor brodate, prin intermediul a peste 200 de obiecte textile din secolele al XVIII – lea – al XX – lea, aparţinând patrimoniului generos al Muzeului ASTRA, Sibiu. Florile au impresionat întotdeauna prin formă, culoare şi parfum, inspirând creaţia majorităţii pieselor din categoria artei populare săseşti, cărora le-au imprimat din farmecul şi frumuseţea lor.

Femeile săsoaice şi-au împodobit casa si portul cu flori, fie întâlnite în vatra satului, pe câmpiile însorite sau în luminişul pădurii, fie cultivate cu drag, în grădinile lor. Motivele decorative preferate: lalele, garoafe, trandafiri, motivul rodiei şi alte motive vegetale abundă în felurite forme aranjate simetric, stilizat sau interpretate naturalist pe pânzele albe, panglici, căiţe, cravate, pieptare, şorţuri şi cămăşi, fapt care le conferă un plus de culoare şi vitalitate. Prin intermediul acestei expoziţíi, vizitatorul este invitat să descopere interpretări ale florilor, să afle contextul în care anumite motive florale au îmbogăţit arta populară şi, nu în ultimul rând, să pătrundă semnificaţia adâncă a pomului vieţii. Ierbarele vechi din flora Transilvaniei, aflate în patrimoniul Muzeului Naţional Brukenthal – Muzeul de Istorie Naturală, vor oferi un plus de explicaţii ştiinţifice legate de florile şi plantele care se regăsesc în registrul broderiei populare săseşti.

De asemenea, expoziţia va cuprinde şi un segment educaţional, reprezentat de activităţi desfăşurate în colaborare cu elevi ai Colegiului Naţional „Samuel von Brukenthal”, atelierele de brodat propuse urmând a se organiza pe întreaga durată a expoziţiei. Vă invităm aşadar să (re)descoperiţi povestea broderiei săseşti, în lectura florilor, dincolo de frumuseţea evidentă a patrimoniului expus, miercuri 18 mai 2016, ora 12 , în sala de expoziţie din Casa Artelor, Sibiu.

Expoziţia va fi deschisă până în data de 23 octombrie 2016.

Curator,

Camelia Ştefan

Muzeul Civilizaţiei Transilvane ASTRA

Compartimentul de Etnografie Săsească Emil Sigerus

Afis Daca florile ar vorbi... - Copy

Muzeul Brukenthal – primul din România înregistrat EMAS!

Muzeul Naţional Brukenthal este primul muzeu din România care a obţinut înregistrarea EMAS, Sistem de Audit şi Management de Mediu. În cadrul procedurii de certificare EMAS, s-a obţinut şi certificarea ISO 14001:2004 – Sistem de Management de Mediu. Implementarea acestui sistem presupune implicarea tuturor angajaţilor, astfel încât să fie atinşi indicatorii de performanţă propuşi: reducerea consumului de energie electrică, gaz natural, apă potabilă, a cantităţii de deşeuri generate, dezvoltarea gradului de informare şi conştientizare.
Certificarea EMAS s-a obţinut în cadrul Proiectului “Tichia Verde”. Proiectul a fost iniţiat de Parohia Evanghelică CA Sibiu împreună cu Muzeul Naţional Brukenthal şi APM Sibiu, fiind finanţat prin Fundaţia Germană de Mediu (DBU) şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

sursa: Brukenthal National Museum / Muzeul Național Brukenthal

Această prezentare necesită JavaScript.

Workshop internațional

Tematica workshop-ului international „Metode alternative de combatere a biodegradării, reducerea poluării interne din muzee” a fost una de mare interes, încercând să atingă subiecte arzătoare în domeniul conservării, în ceea ce privește importanța identificării complete a riscurilor și influența acestora asupra protejării partimoniului, necesitatea implementării unui program IPM (Integrated Pest Management), dar a adus în discuție și problematica poluanților din muzee și metodele de reducere a acestora. S-a pus accent atât pe prezervarea patrimoniului cultural la prețuri minime, prin metode care să respecte mediu, cât și pe siguranța și sănătatea personalului implicat în lucru cu acesta.

Text oferit de: Raluca Stoica – Conservator

Sursa foto: Muzeul Național Brukenthal, Alexandru Olănescu

12697344_1092164234149508_5154997643517449905_o

Expoziția temporară Disecția Iubirii

 

Locul de desfășurare: Muzeul de Istorie Naturală
Durata: 17.02 – 31.03.2016
Curator: Liviu Pripon (Asociația pentru Știință, Educație și Mediu Merops)
Coordonator MNB: Gabriela Cuzepan (Muzeul de Istorie Naturală Sibiu)
Parteneri media: Agerpress, Art Act Magazine

Text oferit de curatorul expoziției:

Expoziția propune o paralelă între relaţii de reproducere dintre animale şi iubirea dintre oameni prin evidenţierea substratului biologic al acesteia din urmă. S-a încercat delimitarea aspectului animalic, sexual al iubirii de cel ideal, spiritual prin demascarea ambiguităţii dintre cele două. Pe de o parte sunt prezentați hormonii implicați în procesele fiziologice asociate cu sentimentul de iubire, iar apoi s-au trasat câteva particularități din biologia unor specii de animale care dau o nouă perspectivă asupra monogamiei, fidelității sau altor aspecte ce țin de pasiunea dintre oameni.

În vitrine sunt expuse 12 preparate cu inimi disecate, provenind de la vacă, porc și găină. Aceste preparate permit explorarea interiorului inimii fiind, un bun prilej de a contempla organul despre care se spune că ar fi sălașul iubirii.

Un alt exponat impresionant este organul reproducător al masculului de balenă ce măsoară peste un metru lungime.

Lângă vitrine este amplasat un panou unde fiecare vizitator poate contribui cu păreri personale legate de subiectul propus de această expoziție

Ideea centrală a expoziției are în vedere confuzia între reacțiile fiziologice și iubirea spirituală. Dacă vom continua să confundăm anumite trăiri biologice cu așa zise trăiri spirituale atunci e posibil să nu le cunoaștem pe acestea din urmă, dacă ele există. Tocmai conștientizând realitatea biologică putem căuta dincolo de ea. În negarea acesteia nu facem altceva decât să rămânem blocați într-o iluzie. Dorim să scoatem în lumină procese biologice pe care lumea le confundă în general cu iubirea.

Carnea stă în antiteză cu ceea ce noi vrem să credem despre dragoste.

 

Această prezentare necesită JavaScript.

 

O nouă apariţie publicistică la Muzeul de Arme şi Trofee de Vânătoare „August von Spiess”

O nouă apariţie publicistică la Muzeul de Arme şi Trofee de Vânătoare „August von Spiess”: „Vânători de odinioară. Poveştile din spatele trofeelor” de August von Spiess tradusă din limba germană de Adela Motoc şi varianta în limba germană „Karpatenjagd ehemals. Die Geschichten hinter den Trophäen”, ediţii îngrijite de dr. Helga Stein, nepoata colonelului August von Spiess.

Cărţile se pot achiziţiona de la caseria Muzeului de Arme şi Trofee de Vânătoare „August von Spiess”, situat în Sibiu pe str. Şcoala de Înot nr.4 și de la caseria Muzeului de Istorie Naturală, str. Cetății nr.1. Contravaloarea volumelor, ce se vor vinde, va fi folosită pentru tipărirea ghidului Muzeului, aşa cum este stipulat în actul de donaţie a celor 280 de volume. Donaţia a fost făcută de familia Spiess, prin doamna dr. Helga Stein, cărora le mulţumim.

DSC_0003

TITA MIHAIU- Coordonator în proiectul „Ghid în lumea animalelor”

DSCN6573

Profesoară de limba germană în cadrul Colegiului Naţional „Samuel von Brukenthal” din Sibiu a fost un ajutor constructiv ghizilor nostri deoarce a corectat şi îmbunătăţit exprimarea şi comunicarea în limba germană.

Tita este alături de voluntarii proiectului la Gala Supervoluntarilor din anul acesta (2015).